resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Opera Corcontica

Odborný časopis Opera Corcontica (Krkonošské práce) byl založen a je vydáván Správou KRNAP nepřetržitě jednou ročně od roku 1964. V Opera Corcontica jsou od počátku zveřejňovány recenzované odborné články, výjimečně také krátké odborné zprávy z oblasti přírodních věd, společenských věd a ochrany přírody týkající se Krkonoš, případně i sousedních území Vysokých Sudet, pokud má problematika příspěvku zřetelnou souvislost s Krkonošemi. Články jsou tištěny česky nebo polsky s anglickým překladem názvu, abstraktu, tabulek a obrázků; v případě nadregionálního významu anglicky s českým nebo polským souhrnem.

Časopis naleznete na stránce opera.krnap.czČasopis Opera Corcontica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který byl schválený Radou pro výzkum a vývoj dne 20.6.2008. Články jsou zařazeny v mezinárodních indexech ProQuest - Environmental Science Collection, Thomson Scientific - Zoological Record, Google Scholar a EBSCO.

Pokyny pro autory jsou k dispozici zde (pdf 137 kB), pokyny autorům v anglickém jazyce zde (pdf 84 kB).
Návod pro recenzenty ke stažení zde (pdf 92 kB).
Recenzní formulář zde (pdf 145 kB)
Termín pro zaslání rukopisu je vždy k 15. 1. toho roku, ve kterém mají články vyjít.

Distribuce:
Mgr. Olga Hájková
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Tel: +420 499 456 706
email: ohajkova(zavináč)krnap.cz