resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pěší turistika

V Krkonoších má pěší turistika již dlouholetou tradici. Při pohybu v KRNAP je třeba mít na paměti především ustanovení návštěvního řádu, které zakazuje v klidových územích vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení.

V Krkonoších je cca 700 km turisticky značených tras. Tyto trasy vedou všemi zónami, rozmanitým terénem s různou náročností. V zimním období jsou některé z nich uzavřeny. V orientaci návštěvníkům hor pomohou nejrůznější tištěné průvodce, popř. pracovníci informačních center.

V celém pohoří je tzv. pásové značení ve čtyřech základních barvách – červené, modré, žluté, zelené (na polské straně navíc v černé). Zimním turistům (ať pěším či lyžařům) pro lepší orientaci slouží tyčové značení doplněné o „němé“ plechové značky se symboly bud, osad, vrcholů.

V Krkonoších můžete vzácně potkat i vlka. Je to vrcholový predátor, vůči člověku plachý, mladí vlci ale mohou být zvědaví. Pohybujte se po značených trasách, psy mějte na vodítku a v případě setkání zachovejte klid. Vlk se pravděpodobně nepřiblíží na víc než na 30 metrů, pokud si ho vůbec všimnete. Nepřibližujte se k nim, nijak je nelákejte, ani se nepokoušejte je krmit. Dejte jim čas a prostor zmizet.

Ke stažení:

1