resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vodní sporty

Na území KRNAP se dají využívat ke sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu:

  • řeka Jizera
  • řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí
  • Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou
  • Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – Dolní Štěpanice
  • Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery
  • Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov
  • Klínový potok v úseku parkoviště Strážné lom k soutoku s Husím potokem

Příznivým obdobím je jaro, kdy je dostatek vody z tajícího sněhu. Na Labi je splouvání povoleno, jen pokud je průtok vody vypouštěné z přehradní nádrže vyšší než 9 m3/sec.

Informace o aktuálním stavu a průtoku vody v Labi zjistíte zde: http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307133

Splouvání je povoleno pouze za denního světla (od východu do západu slunce).
Nástupní a výstupní místa jsou vyznačena tabulkou s piktogramem. Na jiných místech je naloďování a vyloďování přísně zakázáno z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů.