resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vývoj přírody

Krkonoše tvoří společně s Králickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem Vysoké Sudety, nápadný horský masiv, který západním směrem navazuje na další geologicky stará, prvohorní, nevápencová pohoří střední Evropy, tzv. Hercynidy (Krušné hory, Harz, Schwarzwald, Vogézy a Francouzské středohoří).

Obří důl a Sněžka
Obří důl a Sněžka

Geologické počátky Krkonoš spadají do období starohor a starších prvohor. Během horotvorných pochodů tehdy vznikala první podoba masivu zvaného Krkonošsko-jizerské krystalinikum. Druhohorní zvětrávání, třetihorní alpínské vrásnění, následná vodní eroze a opakované čtvrtohorní zalednění postupně přetvářely přirozený vzhled Krkonoš až do jejich současné podoby. V posledním tisíciletí mění tvář krkonošské krajiny především člověk.