resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

III. Základní informace o stráži přírody

Stráž přírody vykonává osvětovou a informační službu návštěvníkům a kontroluje dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Stráž přírody je při výkonu své činnosti úřední osobou.

Stráž přírody je oprávněna:
►  zjišťovat totožnost osob,
►  projednat příkazem přestupek na místě,
►  vstupovat na cizí pozemky,
►  zadržet osobu a předat ji Policii ČR,
►  požadovat pomoc nebo součinnost Policie ČR,
►  pozastavit rušivou činnost v případě bezprostředního ohrožení zájmů ochrany přírody,
►  zastavit mimo místní komunikace motorové vozidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo zákaz splouvání stanovený tímto zákonem.

Stráž přírody je povinna:
►  prokazovat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,  
►  dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.