Přeskočit na obsah
1964

V tomto roce vyšlo první číslo sborníku krkonošských prací Opera Corcontica. O velkém potenciálu výzkumu přírodovědeckých i společenskovědních disciplín svědčí i dosud vydaných 42 ročníků.Správa Krkonošského národního parku

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

Aktuality

TZ: K zapadlým vlastencům jako domů – i s tištěným průvodcem

TZ: K zapadlým vlastencům jako domů – i s tištěným průvodcem

20. 08. 2015
   |   „Po letech snad někdo bude mocti mé porůzné myšlínky čísti. Najde-li někdo v tom zrnko, jenž by jej blažilo, budu dosti odměněn. Ale znám až přespříliš svět! Zasmějou se mi a vynadají mi starých bláznů, an to sem, co na srdci, to na papíře měl. Aťsi!“ Více
TZ: Prořezání kleče zachrání krkonošskou tundru

TZ: Prořezání kleče zachrání krkonošskou tundru

18. 08. 2015
   |   Borovice kleč uměle vysazená v Krkonoších nad horní hranicí lesa po druhé světové válce se tak dobře ujala, že začíná ohrožovat ostatní chráněné druhy a fenomény, se kterými roste v sousedství. V některých hřebenových partiích se uměle vysazená kleč chová expanzivně a vytlačuje ostatní horské druhy. Více
TZ: V Krkonoších se objevil Pestrolučník krkonošský

TZ: V Krkonoších se objevil Pestrolučník krkonošský

14. 08. 2015
   |   Pestrolučník krkonošský se objevil v minulých dnech na území Krkonošského národního parku. Že by nový druh? Hmyzu? Nikoli, Pestrolučník krkonošský je název nové příručky pro krkonošské hospodáře, jak nejlépe pečovat o horské louky, aby byly druhově pestré, plné květů a motýlů, bez šťovíku a dalších invazivních druhů. Více
Všechny aktuality

Právě připravované akce

Evropská noc pro netopýry

29. 08. 2015   |   Vrchlabí

Fotografická vycházka

29. 08. 2015   |   Krkonoše

Dožínky v muzeu

04. 09. 2015   |   KM Vrchlabí, historický domek čp. 222 na nám. Míru

Odhalení pomníku popraveným z roku 1945

05. 09. 2015   |   Špindlerův Mlýn

Dráteníkův rok

09. 09. 2015   |   KM Vrchlabí, historický domek čp. 222

Louka plná dětí

09. 09. 2015   |   Vrchlabí, zámecký park

Louka plná dětí

10. 09. 2015   |   Vrchlabí, zámecký park

Horskou pěšinou

12. 09. 2015   |   Krkonoše

Všechny akce

Co vás zajímá o Krkonošském národním parku?Skrýt nabídku