Přeskočit na obsah


Mapový server a GIS

Počátek využívání geografických informačních systémů (GIS) na Správě KRNAP se datuje již do roku 1992. Za tu dobu se GIS (software, datové sady, analytické nástroje...) stal nedílnou součástí všech činností souvisejících s fungováním instituce tohoto druhu (výkon státní správy, lesní hospodářství, věda a výzkum atd.).

GIS Správy KRNAP je založen na používání technologií především firmy ESRI. Základním kamenem je systém ArcGIS, v současnosti ve verzi 10 sp1.

Krkonoše v INSPIRE - Společný GIS v ochraně přírody

V rámci projektu „Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“ (CZ.3.22/1.2.00/09.01541), který probíhal v letech 2011 – 2014, vznikl po usilovné společné práci obou národních parků nový mapový server „geoportál“ (http://geoportal.krnap.cz/). Jeho hlavním úkolem je nahlížet na české Krkonoše a polské Karkonosze bez přítomnosti státní hranice a odlišného národního jazyka. Společný Geografický informační systém (GIS) Krkonoše/Karkonosze představuje významný posun v možnosti ochrany přírody, což je hlavní náplň činnosti obou národních parků. Dosud byl v každém z parků GIS řešen samostatně a data, která se potkávala na hranicích, nebyla někdy pro další zpracování použitelná. V přípravné fázi projektu byly vybrány zájmové vrstvy z devíti témat, které poté experti z Čech a Polska harmonizovali. Po harmonizaci již všechny vrstvy mají shodné atributy a jejich geometrie se potkává přesně na státní hranici obou národních parků. Výsledné vrstvy jsou vystaveny na novém veřejném mapovém serveru.

Jedná se o témata:
  • cestovní ruch (turistika)
  • Natura 2000
  • fauna
  • flora
  • mokřady
  • lesy
  • ekologické koridory
  • geologie a geomorfologie
  • technická infrastruktura

Cílovými skupinami nového mapového serveru jsou pracovníci obou národních parků, vzdělávacích institucí, studenti, vědci, místní samosprávy, obyvatelstvo regionu a v neposlední řadě také turisté a návštěvníci hor. Všichni získají přehledný, snadný a rychlý přístup k informacím z prostředí Krkonoš. Pro potřeby národních parků je společný GIS vnímán jako nezbytný prostředek v ochraně přírody. Pro ostatní to bude nepostradatelný zdroj dat. Výstupy společného GIS jsou přístupné všem a podstatně změní náhled na Krkonoše, neboť bude potlačen vliv státní hranice. Území bude vypadat jednotně a celistvě.

přejít na mapový server Krkonoše/Karkonosze

 

Mapový server Beta

V roce 2012 byla spuštěná nová mapová aplikace s cílem nahradit dosud provozovaný mapový server, který již zcela nevyhovoval aktuálním požadavkům. Novinka využívá technologie ArcGIS for Server ve spojení s ArcGIS Viewer for Flex, který je nakonfigurován a rozšířen na základě potřeb pracovníků Správy KRNAP a široké veřejnosti. Uživatelé ocení především na první pohled rychlejší odezvu a s tím spojené zlepšení efektivity práce.

Mapový Server je k dispozici na adrese http://gis.krnap.cz/map

Mapový server Správy KRNAPMapový server Správy KRNAP byl realizován v rámci projektu GIS pro Krkonoše/Karkonosze. Vlastní realizace se ujala firma Help Service – Remote Sensing, s.r.o. Dodavatel nabídl řešení s názvem HSMAP, které využívá služeb produktu MapServer vyvíjeného na University of Minnesota, jako základního stavebního kamene systému a vlastní aplikační části, jako přidané hodnoty. Součástí dodávky byly dvě verze aplikační části, a to výkonnější varianta s Java Appletem (s širší paletou funkcí, uplatňujících se např. při editaci mapových prvků).
Mapový server slouží nejen pro vnitřní potřeby zaměstanců organizace, ale i pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Zároveň umožňuje interaktivní propojení nejrůznějších informací o činnostech, akcích a aktualitách jednotlivých složek Správy KRNAP přímo s prvky v mapě a přináší tak uživatelům komplexnější pohled na dané problematiky.

Přehled funkcí systému HSMAP:

 • zobrazování dat kompletní geodatabáze KRNAP (zvětšování, zmenšování, posun v mapě, nastavení pevného měřítka mapy atd.)
 • vypínání/zapínání jednotlivých tématických vrstev
 • rozšířené možnosti měření na mapě
 • vyhledávání objektů (např. parcely)
 • dotazy na jednotlivé grafické objekty tématických vrstev
 • tisk mapové kompozice (různá měřítka, formáty a orientace výstupů)
 • přístup k dalším mapovým zdrojům podle standardu WMS (WMS klient), on-line mapování WMS vrstev
 • poskytování vlastních dat prostřednictvím webové služby WMS (WMS server)
 • přístup k serverům poskytujícím svá data prostřednictvím služby ArcIMS
 • podpora různých projekcí pro zobrazování GIS dat (nezbytné pro řešení mezinárodních projektů)
 • možnost editování některých vrstev přímo koncovými uživateli (např. jednoduché vkládání uživatelských objektů s jejich základními popisnými údaji, tyto editovatelné datové vrstvy budou zpřístupněny pouze autorizovaným uživatelům
   

Nezanedbatelnou součástí tohoto systému je metadatový katalog MIcKA. Informace o jeho účelu a funkcionalitě najdete zde.Skrýt nabídku