Přeskočit na obsah


Zájezd po nových zastaveních Via fabrilis

26.03.2014

Seznámit přátele muzea s našimi novými kolegy v projektu Via fabrilis II jsme se vydali 25. září 2013. Z Vrchlabí jsme vyjeli autobusem KAD směr Trutnov – Voletiny, do Tkalcovského venkovského muzea Dům pod Jasanem. Paní Martina Poliaková nás provedla a seznámila se svým malým královstvím, vysvětlila zpracování lnu s ukázkami drhnutí, snování i tkaní, které jsem si všichni mohli vyzkoušet.

Pokračovali jsme do Horního Maršova, bývalé fary, která se stala sídlem Domu obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK. S dokončenou přestavbou a možnostmi využití nás seznámila paní Hana Kulichová, pracovnice střediska SEVER (vlastník a provozovatel fary). Po prohlídce výstavy s fotografiemi rekonstrukce fary a nezbytné svačině jsme přejeli do osady Františkova, kde nás očekávala paní Jana Brožová, která spravuje muzeum Starý kravín. Nářadí a náčiní užívané na horských usedlostech, vybavení domácností, ale také hasičská technika, to vše a také sezónní výstavy a tradiční svátky s dřevosocháním, tím žije bývalý kravín dnes Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově.
 Skrýt nabídku