Přeskočit na obsah


Výstava – Z půdy na výstavu

21.04.2015

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí připravilo výstavu, která přibližuje taje konzervátorského řemesla. Tedy jak se to stane, že ze zaprášeného haraburdí je “najednou” muzejní exponát, který obdivují lidé na výstavách. Práci konzervátorek a konzervátorů přibližuje výstava v ambitu vrchlabského kláštera otevřená do 31. srpna. Na výstavě je několik desítek exponátů, které byly ošetřeny v dílně Krkonošského muzea a pár předmětů opravených externími restaurátory. Je tam i několik předmětů nekonzervovaných – pro srovnání stavu před konzervací a po ní.



Skrýt nabídku