Přeskočit na obsah


Tiskové zprávy

Krkonošské muzeum v Jilemnici vystavuje známkovou tvorbu

Datum: 6. 10. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici otevřelo novou výstavu grafik a známkové tvorby Evy Haškové a fotografií Martina Říhy. Výstava bude k vidění do 1. listopadu.

Projekt Fauna Krkonoš přinesl zajímavé objevy

Datum: 29. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Dnešní závěrečnou konferencí byl ukončen projekt Fauna Krkonoš, který v posledních čtyřech letech mapoval na české i polské straně hor krkonošské motýly, ptáky, netopýry a jeleny.

Krkonoše hostily ekologickou olympiádu

Datum: 24. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Správa Krkonošského národního parku hostila krajské kolo Ekologické olympiády pro studenty gymnázií a středních škol. Letošním tématem byl sport, rekreační aktivity a ochrana přírody

Tundra v srdci Evropy? V Krkonoších!

Datum: 16. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem České republiky. Druhová rozmanitost krkonošské květeny a fauny je největší ze všech okolních středoevropských pohoří. Díky unikátním přírodním podmínkám se v Krkonoších vytvořila a uchovala oblast arkto-alpínské tundry, která je přírodní klenotnicí toho nejcennějšího, s čím se lze v našich horách setkat.

Krkonošské muzeum vystavuje díla dráteníků

Datum: 15. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí otevřelo výstavu Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků Dráteníkův rok. Drátenictví patřilo mezi běžná řemesla i v Krkonoších.

Pomník na Věřině cestě připomíná, že spravedlivý soud si zaslouží každý

Datum: 7. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Na Věřině cestě ve Špindlerově Mlýně byl v sobotu odhalen pomník, připomínající popravy desítek občanů německé národnosti bez řádného soudu v květnu a červnu 1945.

Les opravdu hoří! Nezkoušejte to!

Datum: 2. 9. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Noviny plné statistik a skoro až neuvěřitelně vysokých čísel o počtech požárů, ke kterým letos v horkém a suchém létě museli vyjíždět hasiči.

Bystřická kaple opět ožila

Datum: 31. 8. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Bystřická kaple u Mladých Buků v údolí Zlatého potoka léta chátrala. Správa Krkonošského národního parku ji v letošním roce zrekonstruovala a nově vysvěcenou otevřela pro veřejnost.

K zapadlým vlastencům jako domů – i s tištěným průvodcem

Datum: 20. 8. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
„Po letech snad někdo bude mocti mé porůzné myšlínky čísti. Najde-li někdo v tom zrnko, jenž by jej blažilo, budu dosti odměněn. Ale znám až přespříliš svět! Zasmějou se mi a vynadají mi starých bláznů, an to sem, co na srdci, to na papíře měl. Aťsi!“

Prořezání kleče zachrání krkonošskou tundru

Datum: 18. 8. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Borovice kleč uměle vysazená v Krkonoších nad horní hranicí lesa po druhé světové válce se tak dobře ujala, že začíná ohrožovat ostatní chráněné druhy a fenomény, se kterými roste v sousedství. V některých hřebenových partiích se uměle vysazená kleč chová expanzivně a vytlačuje ostatní horské druhy.

V Krkonoších se objevil Pestrolučník krkonošský

Datum: 14. 8. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Pestrolučník krkonošský se objevil v minulých dnech na území Krkonošského národního parku. Že by nový druh? Hmyzu? Nikoli, Pestrolučník krkonošský je název nové příručky pro krkonošské hospodáře, jak nejlépe pečovat o horské louky, aby byly druhově pestré, plné květů a motýlů, bez šťovíku a dalších invazivních druhů.

Omezení vstupu začíná platit

Datum: 16. 7. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Správa Krkonošského národního parku – letos již popatnácté – omezila vstup z důvodu ochrany přírody do některých oblastí v Krkonošském národním parku.

Opravujeme cestu přes Úpské rašeliniště

Datum: 14. 7. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Návštěvníci hor se v tyto dny mohou setkat s pracovníky stavební firmy, kteří v úseku od Luční boudy směrem ke Slezskému domu rekonstruují turistický chodník.

Propagace Krkonoš - společně a moderně

Datum: 26. 6. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Krkonoše jsou významným turistickým centrem česko-polského pohraničí. Důležitým prvkem dalšího rozvoje tohoto území ve vztahu k cestovnímu ruchu je vzájemné propojení nabídek z obou stran hranice.

Krkonošské muzeum v Jilemnici vystavuje sladké okouzlení

Datum: 26. 6. 2015
|
Kategorie: Tiskové zprávy
Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici otevře v pátek 26. června v 17 hodin v Erbovním sále výstavu Sladké okouzlení.


Skrýt nabídku