resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše očima dětí

Soutěž Akce

Správa Krkonošského národního parku – pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 45. ročník výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí.

Vrchlabí
1. 11. 2023 - 5. 4. 2024

Náměty výtvarných prací:

  • Vlk je v Krkonoších opět doma – výtvarné zobrazení vlka jako šelmy nebo pohádkové postavy
  • Síla rostlin – jejich barevnost, vůně, velikost, tvar či místo, kde je jejich království
  • Krkonoše očima dětí - volná tvorba

Věkové kategorie:

  • Předškolní věk (do 6 let)
  • Žáci 1. – 3. tříd (6 – 9 let)
  • Žáci 4. – 6. tříd (9 – 12 let)
  • Žáci 7. – 9. tříd (12 – 15 let)
  • Speciální zařízení (věk neomezen)

Označené výtvarné práce (jméno, třída, kategorie, výběr námětu, e-mailová adresa školy) zasílejte na adresu: Správa KRNAP, EVV – Kamila Nývltová, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Zásilku označte slovem „Soutěž“.                            

Uzávěrka soutěže je 5. dubna 2024.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce o rozměru větším než A3 a z rozhodnutí poroty také práce dětí z výtvarných kroužků při DDM a ZUŠ.