resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše očima dětí

Soutěž Akce

Správa Krkonošského národního parku – pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy – vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 44. ročník výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí. Soutěž je součástí oslav 60. výročí od založení národního parku.

Vrchlabí
2. 1. 2023 - 14. 4. 2023

Označené výtvarné práce (jméno, třída, kategorie, výběr námětu, e-mailová adresa školy) zasílejte na adresu: Správa KRNAP, EVV – Kamila Nývltová, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Zásilku označte slovem „Soutěž“.

Uzávěrka soutěže je 14. dubna 2023.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce o rozměru větším než A3 a z rozhodnutí poroty také práce dětí z výtvarných kroužků při DDM a ZUŠ.

Náměty výtvarných prací:

  • Výročí 60 let od založení národního parku – vytvořte přání, gratulaci, pohlednici k našemu jubileu
  • Procházka nočním lesem – co se děje v době, kdy spíme?
  • Krkonoše očima dětí – volná tvorba

Věkové kategorie:

  • Předškolní věk (do 6 let)
  • Žáci 1. – 3. tříd (6 – 9 let)
  • Žáci 4. – 6. tříd (9 – 12 let)
  • Žáci 7. – 9. tříd (12 – 15 let)
  • Speciální zařízení (věk neomezen)