resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – náš národní park

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/10.02136

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy

Popis projektu:

Uvedený projekt je zaměřen na informování veřejnosti o hodnotách bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze prostřednictvím 625 sad po 8 posterech formátu A1 (tzn. 595 x 845 mm), celkem 5.000 posterů. Postery budou vytištěny na oboustranně laminovaný papír gramáže 150 g/m2 a budou lištami přizpůsobeny k zavěšení na zeď. Obsahem posterů budou malované nebo kreslené obrázky s jednoduchými popisky a stručným komentářem. Postery budou využity na obou stranách totožným obsahem, pouze strany budou mít popisky v českém resp. polském jazyce.

Témata jednotlivých posterů:

  1. Neživá příroda Krkonoš (fyzikální mapa Evropy, geografická poloha Krkonoš, klima a důsledky)
  2. Tvary Krkonoš (mapa, geologická stavba a z toho vyplývající geomorfologické tvary Krkonoš, stopy po ledovcích, nerostné bohatství)
  3. Vegetační stupně a lesy Krkonoš (schéma vegetačních stupňů a jejich charakteristika, přirozená a současná skladba lesů Krkonoš)
  4. Flóra Krkonoš (endemity – jeřáb sudetský, jestřábníky, glaciální relikty - rašeliníky, louky, typické a zajímavé rostliny – hořec tolitovitý, kýchavice bílá, bledule jarní, borovice kleč, původní a nepůvodní druhy, invazivní rostliny – šťovík alpský )
  5. Fauna Krkonoš (jelen a myslivost, endemity – vřetenovka krkonošská, glaciální relikty, typičtí a zajímaví živočichové, Ptačí oblast Krkonoše - tetřívek a další Naturalisti)
  6. Historie Krkonoš (první kolonizátoři, těžba nerostného bohatství, budní hospodářství, turistika a lyžování, poválečná turistika, Krakonoš)
  7. Zajímavá místa východních Krkonoš (mapa českých i polských Krkonoš, živá a neživá příroda, muzea a informační střediska, naučné stezky apod. zařízení pro návštěvníky)
  8. Zajímavá místa západních Krkonoš (mapa českých i polských Krkonoš, živá a neživá příroda, muzea a informační střediska, naučné stezky apod. zařízení pro návštěvníky)

Cílovými skupinami jsou žáci základních a středních škol, místní obyvatelstvo navštěvující komunální úřady a široká návštěvnická veřejnost využívající ubytovací a restaurační služby na území Krkonošského národního parku, jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí. Sady posterů budou tedy distribuovány do základních a středních škol v KRNAP a jeho ochranném pásmu a přilehlém okolí, obecním a městským úřadům (případně úřadům městyse) mající katastrální území alespoň zčásti na území KRNAP nebo jeho ochranného pásma a vybraným horským chalupám.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 02/2011
Ukončení projektu: 03/2012


Celkový rozpočet projektu: 30 tis. €, z toho příspěvek ERDF 26 tis. €