resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistického chodníku Jestřabí boudy – Růženčina zahrádka

Evidenční číslo projektu: 575813

Popis projektu:

Skryvka alkalického materiálu a nahrazení místně původním materiálem.

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 7.11. 2008 – 20.5. 2009
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 20.5. 2009
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 15.6. 2009
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 30.9. 2009
Předpokládané datum zahájení provozu: 1.10. 2009


Celkové náklady na projekt činí 1.599.637,- Kč. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU.