resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrňování návštěvnosti v KRNAP vzhledem k zájmům ochrany přírody

Reg. číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.06741

Popis projektu:

Projekt Usměrňování návštěvnosti v KRNAP je primárně zaměřen na vybudování nových a doplnění stávajících zařízení na turistických trasách, která budou lépe navigovat turisty a poskytnou jim i více míst k odpočinku, čímž je nebude nic nabádat k vybočování ze značených tras. Bude se jednat především o bezpečné značení všech turistických cest, o informovanost a další doprovodná zařízení pro zvýšení efektivity a zároveň aktivity daných tras.

V rámci projektu se počítá s umístěním směrovek, rozcestníků, informačních tabulí do 0,6 m2, lavic, stolů a malých přístřešků.

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu 1. 9. 2009
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 1. 5. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu 1. 7. 2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2011
Předpokládané datum zahájení provozu 30. 11. 2011

Celkové náklady na projekt činí 1,39 mil. Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to částkou 61,3 tis. Kč, a prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 1,04 mil. Kč.