resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.

Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Kliknutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Informace o uzavřených cestách v Karkonoském Parku Narodowém naleznete:
Ostrzeżenia - Karkonoski Park Narodowy (kpnmab.pl)

Přehled aktuálních omezení na cestách
Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz na mapu
Horská silnice Černý Důl 15.– 17. 11. 2023 havarijní poškození cesty

Cesta zcela neprůjezdná! Na odstranění škod se pracuje.

 
LC Lví cesta Pec p. Sněžkou 13.– 30. 11. 2023 těžba a doprava dřeva

Těžba dřeva v blízkosti cesty, pohyb těžké techniky na cestě. Dbejte zvýšené opatrnosti a dbejte pokynů personálu!

mapa
Chodník nad Mechanikou Horní Maršov 1. – 30. 11. 2023 přibližování dříví lanovkou Na cestě končí trasa lanovky. Průchod možný mimo pracovní dobu, případně dle pokynů obsluhy lanovky. mapa
LC Vápenka –  Cestník Horní Maršov 31. 10. – 10. 11. 2023 pohyb lesní techniky V uvedeném období bude probíhat kolem komunikace těžba dřeva. Dbejte pokynů personálu. mapa
Stará vozová cesta Rezek 25. 10. – 3. 11. 2023 těžba dřeva Probíhající těžba kůrovcových souší, dbejte pokynů personálu. mapa
Hadí cesta Horní Maršov 1. 9. 2023 – 31. 3. 2024 nebezpečí pádu stromů Nebezpečné stromy podél stezky. Hrozí nebezpečí pádu stromů. Postupně probíhá kácení těchto stromů. mapa
Vodopády Klínového potoka Černý Důl 1. 9. – 31. 10. 2023 propadlý mostek Mostek přes cestu je zcela rozpadlý. mapa
NS Střední hřeben Horní Maršov 19. 6. – 30. 9. 2023 Poškozené chodníky a spadlý mostek Vzhledem k poškození dřevěných povalových chodníků a spadlému mostku je cesta neprůchozí. mapa
Chodník Luisina cesta
(Těsný důl)
Horní Maršov 11. 2. 2022 – 31. 8. 2024 padající kamení – stržený chodník Po pádu kamení ze svahu došlo ke stržení části štětovaného chodníku. Průchod nemožný. mapa

Přehled cest každoročně uzavíraných z důvodu ochrany přírody (od 15. března do 31. května):

 1. Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasa Liščí cesta (OOP 6/2020).
 2. Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka (OOP 7/2020).
 3. Modrá turistická cesta (Davidova) v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou (OOP 7/2020).
 4. Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí), vedoucí z části po hranici klidového území (OOP 8/2020 a 10/2020).
 5. Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáku k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda (OOP 8/2020).
 6. Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cesta k Niklovu Vrchu (OOP 8/2020).
 7. Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí (OOP 9/2020).
 8. Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy (OOP 9/2020).
 9. Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí (OOP 10/2020).
 10. Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem (OOP 11/2020).
 11. Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň (OOP 12/2020).

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu (od 1. listopadu do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Bílá voda
(Bělovodský důl)
od křižovatky – odpočinkové místo u Bílé vody přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Alpina II odbočka k hotelu konec cesty Alpina Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr