resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Archeologie

Sbírkový fond archeologie je vytvářen od roku 2002, kdy v Krkonošském muzeu působí archeolog.

Jeho základ tvoří nálezy získané při provádění záchranných archeologických výzkumů v souvislosti se stavební činností v regionu. Touto skutečností je dána různorodost sbírky, jak tématická tak časová. Jejími nejcennějšími součástmi jsou fragmenty renesančních kamnových kachlů nalezených před zámkem ve Vrchlabí, soubor předmětů získaných z požárové vrstvy (datované r. 1610) v Hostinném – Hradební ulici, nálezy z objevených sklepních prostor před zámkem v Jilemnici, renesanční architektonické prvky nalezené při odvodňování zámku je Vrchlabí, části dřevěné vodovodní pumpy vyzdvižené ze studny u č.p. 2 v Jilemnici či část dřevěného vodovodního potrubí z Rokytnice n. J. Nejstarším předmětem sbírky je pravěká sekerka, nalezená roku 1977 při hloubení sklepa ve Vrchlabí. Vedle archeologických nálezů je součástí sbírky evidence a dokumentace archeologických lokalit.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.