resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Archiv

Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí obsahuje typický materiál pro regionální muzeum naší doby. Většina významných fondů byla delimitována do státních archivů, přesto archiválie, které zde zbyly, nejsou nezajímavé.

Z fondů, které bylo možno uspořádat dle současného provenienčního principu, jmenujme především fond původního zřizovatele muzea – Rakouského krkonošského spolku, a pak několik drobných fondů jako například: Partizánská skupina Nikolaj, Tkalcovský spolek Svornost, či Horská služba a nemnoho osobních pozůstalostí – například rodiny továrníka Schreibera. Větší část archiválií je řazena dle již zastaralého principu vztahového, který je však v tomto případě jediný možný. Do této kategorie patří soubory: Textilní podnikání v Krkonoších, Papírenský průmysl, Lyžování, početný soubor archiválii k dějinám dělnického hnutí, který obsahuje mnoho zajímavého, ale čeká na nové smysluplné roztřídění. K pertinenčním fondům je též nutné přičíst i písemnosti vážící se k význačným osobnostem jakými byli například spisovat Josef Šír, malíř Jaroslav Skrbek, či houslový virtuóz Karel Halíř, které byly seskupeny až po jejich smrti a jsou často spíše o nich, než jejich.

Samostatný soubor rukopisů čítá více než 100 položek a zahrnuje období od poloviny 17. do 19. století. Nejvíce jsou zastoupeny modlitební knihy, z nichž nejstarší je z r. 1636. Další početnou skupinou tvoří teologické spisy, méně pak je lékařských knih, deníků, opisů básní a vojenských řádů.

Zajímavá je jistě samostatná podsbírka plánů, která obsahuje velmi pozoruhodné skici a projekty realizovaných i nerealizovaných staveb především z Vrchlabí, méně již z jeho okolí.

Archiv Krkonošského muzea ve Vrchlabí stále prochází pořádáním a není vyloučeno, že přinese ještě mnohá zajímavá překvapení.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.