resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Etnografické sbírky

Národopisný fond shromažďuje doklady lidové kultury obyvatel Krkonoš a přilehlé části podhůří. Hlediskem pro zařazení artefaktu do sbírek je tu buď krkonošská provenience, nebo jeho „zdomácnění“ ve sběrné oblasti muzea. Zatím fond obsahuje přes 5.000 evidenčních čísel předmětů, dokumentujících období od 2. pol. 17. století do současnosti. Snaží se zachytit všechny stránky života – práci, bydlení, stravování, odívání, zvyky, umění atp.

Tradiční způsoby obživy dokládá množství řemeslnického a zemědělského nářadí – sbírka kolkovaných cepů a kos, krkonošských háků aj. typů oradel, postrojů tažných zvířat, přadláckých a tkalcovských nástrojů a pomůcek, tiskařských forem, ševcovského nářadí, truhlářských hoblíků, tesařských a dřevařských seker a pil, různých typů řemeslnických stolic a ponků. Dopravní prostředky reprezentuje soubor saní, krosen, sněžnic a ”raků” (stoupacích želízek na boty), trakařů, různých koleček a vozíků.

Z vybavení domácnosti jmenujme např. různé typy máselnic, lisy na tvaroh, kruhadla na zelí, formičky na sýr, tvořítka na máslo, perníkářské formy, boleslavské a mužakovské kameniny, žitavské fajánse. Pak také soubor hodin, žehliček, nejrůznějších druhů svítidel, užitkových i dekoračních textilií v čele s vyšívanými „kuchařkami“. Především však rozsáhlou kolekci krkonošského lidového nábytku – malovaných skříní, truhel, truhliček a kolébek, převážně s typickým mramorovaným základem a rostlinným či figurálním dekorem ve zdobných polích, ale i prostých selských židlí, stolů a lavic.

Z dokladů tradičního odívání jsou hojně zastoupeny bílé jemně vyšívané čepce „vápeníky“ či zlatě a stříbrně vyšívané čepce brokátové, tištěné i vytkávané šátky a salupy a dámské kabátky „špenzry“ aj.

V oblasti umění a zvykosloví vyniká soubor skříňkových i „stavěcích“ betlémů, podmaleb na skle, kramářských a pouťových tisků, drobných dřevěných plastik včetně figur Krakonoše, miniatur vestavěných do lahví, modelů architektury, interiérů či pracovních postupů, a to statických i mechanických. V posledních letech se rozrůstá sbírka hraček, loutek a loutkářských rekvizit a kulis.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.