resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Geologická sbírka

Geologická sbírka je součástí muzea již od jeho založení. Podle přírůstkových knih v ní bylo v r. 1954 evidováno 1 432 vzorků. Počet vzorků pak v podstatě stagnoval až do r. 1972. Od tohoto roku dochází k pravidelnému růstu počtu položek až na dnešních 1 650. Již od počátku bylo ve sbírce zastoupeno velké množství ukázek nerostů jak z území národního parku, tak i z okolí, zejména z Podkrkonoší, v nepatrné míře pak ukázky z ciziny, např. z Dobšiné na Slovensku, Erzbergu v Rakousku.

Další přírůstky přibyly až z r. 1972, kdy byly získány od dr. Honsy ukázky z dolu na fluorit a galenit v Harrachově a v menším počtu vzorky minerálů z ložiska Rýžoviště. V témž roce i v letech pozdějších byly do sbírky předány i vzorky od jičínského sběratele M. Zemana a v r. 1976 vzorky minerálů z Obřího dolu od Ing. Veselého z Trutnova. Rokem 1977 začíná dlouholetá spolupráce muzea s Ing. J. Bradnou, který se stal nejvýznamnějším přispěvatelem do muzejní sbírky, a to až do roku 1992. Významný nárůst exponátů je spojen s převzetím mineralogické sbírky Jilemnického muzea.

Ve fondu je nejpočetněji zastoupeno skarnové ložisko v Obřím dole (202 vzorků), které je také jedním z nejvýznamnějších nalezišť na území parku. Další významnou část sbírky tvoří pěkné ukázky hrubě jehlicovitých wollastonitů, kusové pyrhotiny, granáty a drúzy krystalů křemene a ukázky z ložisek v Harrachově (zejména od dr. Honsy), Herlíkovic (magnetitové rudy), Lánova a Černého Dolu (vzorky kalcitů a dolomitů), Medvědína, Rýžoviště a Špindlerova Mlýna – Labská přehrada (vzorky z dolů po průzkumu na uran).

Z nalezišť mimo území parku pochází četnější materiál z lokalit Horka u Staré Paky (araukarity), Želechovské údolí (pektolity), Horní Kalná a Kozinec u Jilemnice (vzorky měděných rud), hodnotné ukázky hvězdového křemene tzv. „hvězdovce“ z vrchu Strážník u Peřimova na Jilemnicku. Další ukázky vzešly z lokalit Hřídelec, Kozákov, Levín, Nová Paka, Studenec.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.