resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Historické sbírky

Sbírkový fond historie obsahuje rozmanité soubory předmětů s hodnotou uměleckořemeslnou i čistě historicky dokumentární.

Podsbírku skla tvoří kusy užitkové, např. pivní a limonádové láhve místních podniků, a reprezentativní stolní zboží 19. století. Mezi ním vyniká souprava z čirého řezaného a broušeného skla s monogramem J. E. (1815). Dále je tu sklo rubínové, mléčné či napodobeniny renesančního lesního skla, zdobené emailem nebo zlacením a nepočetné ukázky skla vrstveného z přelomu 19. a 20. století. Zvláštní skupinu tvoří svícny, sošky, misky či nádobky na svěcenou vodu ze skla amalgámového. Podsbírka keramiky a porcelánu je co do počtu i kvality méně významná. Do ranku uměleckých řemesel spadají též hodiny, některé signované místními hodináři 19. stol. z Vrchlabí, z Jilemnice a Pilníkova. Dále soubor 61 cínových předmětů obsahuje též poháry a holby vrchlabských cechů z období od 17. do 19. století.

Další skupina předmětů nám přibližují minulost města Vrchlabí s jeho cechy, řemesly a spolky. Pozoruhodné jsou cechovní a spolkové prapory i několik typářů. K počátkům moderní samosprávy se váží předměty připomínající revoluční rok 1848 – čáka, šerpa, šavle a torzo praporu národní gardy. Spolky pak vedle praporů reprezentují ostrostřelecké terčovnice i ceremoniální meče spolku Schlaraffie. Muškety s doutnákovými zámky ze 17. století jsou pak dokladem vrchlabského železářství a navazujícího puškařství.

V souboru více než 1 200 odznaků jsou zvláště cenné ty, které dokumentují počátky turistiky a zimních sportů v Krkonoších. Více než 150 kusů lyží, hůlek, vázání a lyžařských bot ilustruje vývoj lyžování. Letní turistiku zase zastupují hole s pamětními štítky, batohy a různé upomínkové předměty.

Rozvoj průmyslu od jeho počátků v polovině 19. století dokládá více než 360 vzorníků výrobků místních textilek a přes 100 štočků k označování zboží.

V podsbírce textilu jsou zastoupeny hodnotné ukázky zejména dámské módy 2. pol. 19. století a poč. 20. století včetně spodního prádla a doplňků, příklady spolkových krojů a sportovního oblečení z počátku 20. století i oblečení všedního dne.

Zapomenout bychom neměli na podsbírku papírových platidel, která čítá více než 1 400 kusů. Vedle celkem běžných ukázek tuzemských a dalších evropských platidel obsahuje též zajímavé nouzové peněžní poukázky z let 1848–9, některé přímo z našeho regionu.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.