resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Konzervátorská dílna

Dílna zajišťuje ošetření sbírkových předmětů muzea. Zajišťuje preventivní péči o sbírky – ošetření proti hmyzu, obaly; provádí konzervaci – uchování současného stavu předmětu a zabránění postupující degradaci; restaurování – doplnění předmětů do původní podoby nebo do vystavitelného stavu. Pracovnice se rovněž podílejí na instalaci výstav.