resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výtvarné umění

Fond shromažďuje výtvarná díla spojená se sběrnou oblastí muzea, tedy Krkonošemi a přilehlým podhůřím, buď osobou autora, nebo námětem, případně obojím.

V malbě převažuje především téma krkonošské krajiny a portrétů místních veličin. V oblasti krajinomalby 19. století vyniká několik pohledů na Vrchlabí od Antonína Mánesa a A. Pippenhagena z roku 1832. Ze začátku 20. století jsou ve sbírce nejpočetněji zastoupeny krajiny především Fritze Hartmanna, Benno Dlouheho a dalších regionálních umělců. Tyto umělecké předměty skupoval pro muzeum kustod Dr. Schneider. Vznikla tak např. početná sbírka plastik a modelů trutnovského sochaře Emila Schwantnera, rodáka z Královce. Z poválečných konfiskátů majetku Morzin-Czernínů přešly do muzejních sbírek portréty Morzinů a rodokmeny rodu. Narozdíl od portrétů manželů Kablíkových – botaničky a lékárníka známe autory některých zdařilých portrétů vrchlabských měšťanů, kterými jsou místní malíři 2. pol. 19. století, Alois Seifert a Eduard Steffen, jejich pracemi jsou také některé z početného souboru malovaných střeleckých štítů.

Vzácnou a rozsáhlou sbírku představuje soubor grafik především s krkonošskými motivy. Autorsky jsou zde zastoupeni členové rodiny Balzerů (především Anton Balzer), Postl, Tittel, Nathe, Mattis, Reinhardt, Täubert a jiní. Práce pocházející z dílen vrchlabských rytců a tiskařů jsou zajímavou ukázkou drobných devočních tisků, zejména množstvím tzv. zkušebních tisků. Ve sbírce je zastoupen několika krásnými pracemi Michael Rentz, rytec ve službách hraběte Šporka z Kuksu. Nejmladším grafickým dílem je soubor leptů Emila Fuchse přibližující život krkonošských horalů na počátku 20. století.

Do fondu výtvarného umění patří také poměrně rozsáhlá sbírka cechovních a pohřebních korouhví, bohužel ve stavu vyžadujícím náročné a nákladné restaurování.

Sbírka výtvarného umění se rozrůstá také nákupy, vlastními sběry a dary. V posledních letech přibyly obrazy několika regionálních umělců – J. Schorma, V. Tvrdé, E. Hnykové, V. Mejvalda.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.