resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zoologie

Zoologická sbírka, v současnosti čítající téměř 1 550 položek, zahrnuje v naprosté většině sběry z Krkonoš a jejich podhůří.

Ze dvou třetin v ní převažují obratlovci, zbylé položky pak stejným dílem reprezentují měkkýše a hmyz. Z obratlovců převládají ptáci (více než 800 položek) a savci (téměř 200 položek). Z ptáků více než tři čtvrtiny tvoří dermoplastické preparáty (vycpaniny), zbylou část pak kolekce ptačích vajec, hnízd a lebek. Ze savců je nejvýznamnější soubor více než devadesáti dermoplastických preparátů od těch nejmenších (hlodavci, netopýři) až po velké šelmy (rys ostrovid, medvěd hnědý) a sudokopytníky (jelen evropský, srnec obecný, prase divoké) a dále soubor více než padesáti lebek a balků (kožek) prakticky všech drobných savců vyskytujících se v Krkonoších. Bohužel u tří čtvrtin obratlovců z téměř 500 položek získaných před rokem 1965, nejsou k dispozici údaje o přesné lokalitě jejich původu. Část sbírky dermoplastických preparátů také značně utrpěla při nevhodném skladování v období rekonstrukce muzea (1967–1980) a teprve před nedávnem byla započata jejich postupná obnova.

Sbírka ulit plžů a v malé míře i mlžů, budovaná v letech 1879–1925, patří mezi jedny z nejstarších částí zoologické sbírky. Muzeu ji věnoval jeho první kustod, přírodovědec Victor von Cypers. Tento soubor má nesmírně velkou dokumentační hodnotu, neboť většina jeho sběrů je přesně lokalizovaných.

Z hmyzu jsou ve sbírce zastoupeny ve větším množství pouze:

  • brouci (více než 800 exemplářů převážně ze sběrů J. Tichého z 60. let 20. století z Krkonoš a jejich podhůří)
  • motýli (téměř 2 300 kusů především denních motýlů nasbíraných v 30. a počátkem 40. let minulého století učitelem A. Hanuschem převážně v podhůří Krkonoš)
  • mravenci (více než 1 000 exemplářů převážně ze sběrů z Krkonoš a jejich podhůří)
  • larvy a dospělci různých skupin vodního hmyzu (sbírka více než 450 jedinců, významná z vědeckého i dokumentačního hlediska, neboť byla vytvořena v 70. a počátkem 80. let 20. století, tedy v době, kdy životní podmínky v krkonošských tocích byly silně ovlivněny kyselými srážkami)

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.