resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy Cenu ředitele Správy lorem ipsum

7. 4. 2022 Aktuality

Správa KRNAP soustavně monitoruje intenzitu návštěvnosti vrcholových a zároveň nejohroženějších partií Krkonoš prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, která denně poskytují aktuální data o pohybu osob v území.