resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pojeďte s námi do CHKO Litovelské Pomoraví

18. 3. 2024 Aktuality

Každoroční exkurze pořádaná k Evropskému dni chráněných území, tentokrát do krajiny s meandrujícím tokem řeky Moravy, s množstvím bočních stálých i periodických říčních ramen. Na ně navazují vzácné lužní lesy a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava. To vše uvidíte, pokud se k nám připojíte na exkurzi s místními průvodci ze Správy CHKO.

CHKO Litovelské Pomoraví, krajina s meandrujícím tokem řeky Moravy, s množstvím bočních stálých i periodických říčních ramen.
CHKO Litovelské Pomoraví, krajina s meandrujícím tokem řeky Moravy, s množstvím bočních stálých i periodických říčních ramen.

Cena: 2 500 Kč (doprava, ubytování v kempu se snídaněmi a program)

Bližší informace a přihlášky: Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, 737 225 417