resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Prezident Pavel navštívil Muzeum Krkonoš

7. 12. 2023 Aktuality

Prezident republiky Petr Pavel společně s manželkou Evou Pavlovou navštívili ve dnech 5.–6. prosince 2023 Královéhradecký kraj. Na závěr své návštěvy zavítal i do Vrchlabí, kde jej čekala krátká prohlídka nově otevřeného Návštěvnického centra KRNAP Muzeum Krkonoš a poté debata se starostkami a starosty krkonošských obcí.

Prezidenta republiky Petra Pavla provedl novou expozicí Muzea Krkonoš ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch, foto: Tomáš Fongus
Prezidenta republiky Petra Pavla provedl novou expozicí Muzea Krkonoš ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch, foto: Tomáš Fongus

Na následném tiskovém brífinku pan prezident tuto debatu a návštěvu Muzea Krkonoš komentoval: „Hovořili jsme o tom, jaké specifické problémy musí obce regionu řešit v souvislosti s extrémním náporem turistů, s požadavky na ochranu životního prostředí a celé chráněné oblasti s režimem vstupu, ale mimo jiné také i s tím, jak často neukáznění, nezodpovědní jsou návštěvníci Krkonošského parku, protože to mimořádně potom zatěžuje ne jenom práci pracovníků národního parku, ale i starostů, kteří potom musí řešit spoustu škod způsobených těmito nezodpovědnými návštěvníky.

A ještě bych rád zmínil návštěvu rekonstruovaného nově otevřeného muzea Krkonošského národního parku, které bylo znovu otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci 1. listopadu tohoto roku. Je to mimořádně zdařilá expozice, která interaktivní formou provází návštěvníka od doby starých nálezů na území Krkonošského parku, především těch geologických, které nás vedou milióny let do naší historie až k dnešku, a vlastně návštěvníka provází i tou interakcí přírody a člověka až do moderní doby. Myslím, že je to určitě velice dobrý počin a bude dobře, když lidé, kteří budou navštěvovat Vrchlabí, tuto možnost nevynechají.“ (Celé vyjádření najdete na https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/verejna-vystoupeni-a-rozhovory/d-17523)

Na dotaz časopisu Krkonoše – Jizerské hory prezident Pavel přiblížil svůj vztah ke Krkonoším: „V tomto kraji se od svých pěti týdnů pohybuji několikrát ročně, protože moji rodiče i prarodiče odsud pocházejí. Krkonoše byly první hory, po kterých jsem šlapal a šlapu po nich rád dodneška, i když musím říci, že když v některých obdobích jdu hřebenovou túru a potkávám přibližně tolik lidí co na Václavském náměstí, tak mě to trochu odrazuje. Myslím, že i to je důvodem, proč jsme se dnes na besedě se starosty krkonošských obcí bavili o tom, jestli a za jakých podmínek nastavit nějaká regulační opatření ve smyslu registrace pro vstup do některých zón parku či omezení příjezdu aut. Aby pobyt v horách nebyl pro lidi více stresující, ale zůstal nadále tím, čím by měl být, tedy přínosem pro jejich fyzické a duševní zdraví.“

K návštěvě prezidenta republiky se vyjádřil i ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch: „Správa KRNAP byla velmi poctěna, že prezident Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Královéhradeckého kraje právě v novém Návštěvnickém centru KRNAP – Muzeu Krkonoš. Vnímáme to jako ocenění naší práce, spolupráce se samosprávami a také jako vyvrcholení oslav 60. výročí založení Krkonošského národního parku.

Prezident Pavel se o ochranu přírody a krajiny zajímá dlouhodobě, významnou roli v tom hraje jeho poradce, někdejší ministr životního prostředí Ladislav Miko. Před nedávnem jsme se s prezidentem a dalšími kolegy z národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny sešli v Amálii, chatě v oboře v Lánech, kde už Václav Havel založil milou tradici setkávání prezidenta se zástupci nejrůznějších resortů.

Pan prezident se už v té době vyjadřoval, že má problém užít si přírodu, je-li přelidněná způsobem, jakým se to nyní stává v hezkých dnech na Sněžce. Řešili jsme spolu možnosti regulace, ta ale není možná bez účinného zapojení polských partnerů. Větší část vrcholu včetně nejvyššího bodu Sněžky leží v Polsku. Česká lanovka už regulována je a další přirozenou regulací je náročnost výstupu z české strany. Větší potíž než návštěvnost samotnou vnímáme nedodržování pravidel pohybu v klidovém území, které je na vrcholu vymezeno řetězy.

Otevřeli jsme také téma vstupného do národních parků. To by nemělo představovat nástroj regulace, ale zdroj prostředků na obnovu infrastruktury a jako připomínka toho, že návštěvník vstupuje do výjimečného území, kde platí určitá pravidla. Konečně symbolické vstupné vybíral v Krkonoších už hrabě Harrach. Šlo o dva krejcary, tedy cenu jednoho vajíčka.

Návštěvu vnímám jako úspěšnou a milou. I během rychlé exkurze v expozici si pan prezident vzpomněl na horský potok v bývalé expozici Kámen a život, zaujal ho popis historických dolů ve Sněžce, meč nalezený u Mumlavského vodopádu, nebo smyk v části muzea věnované odlesnění Krkonoš. V budoucnu bychom rádi pana prezidenta pozvali společně s polskými kolegy na terénní exkurzi a debatu o přeshraniční spolupráci.“