resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

TZ: Co si z louky vezmeš – to tam také vrať

25. 10. 2022 Aktuality

V období barevného listí, chladných rán a bahnitých cest můžete při svých toulkách spatřit hromadu hnoje čekající na hospodáře, který hnůj rozhází buď ručně, nebo pomocí rozmetadel. Podzimní hnojení krkonošských luk se opět stává tradicí.

Není tomu tak dávno, v roce 2015 se nám podařilo tehdy ještě v rámci projektu LIFE CORCONTICA pohnojit některé louky poprvé od dob druhé světové války. Na některých loukách jsme hnojení po pětileté odmlce zopakovali. Krkonošské louky se hnojí ze stejného důvodu jako louky a pastviny v podhůří – je potřeba doplnit živiny, o které louky postupně přišly sečí a odvozem rostlinné hmoty. Tedy i zde platí zákon zachování energie pěkně vysvětlený úslovím: „Co si z louky vezmeš, to tam také vrať.“ 

Do přírody je třeba navrátit, co jí patří. Nám k tomu pomáhá nejčastěji kompostovaný, uleželý hnůj od hospodářů pasoucích pouze v Krkonoších. Navíc jsou Krkonoše rozděleny do tří regionů (střed, východ a západ), mezi nimiž se nesmí hnojivo pohybovat. Do půdy navracíme živiny i vápněním přirozenou formou mletým vápnitým dolomitem.

Vyvážený koloběh živin má zásadní vliv na druhovou pestrost lučních porostů, a proto je potřeba živiny doplnit před zimou. Travní porosty bývají spaseny, zima a následné jaro pomohou s rozrušením a rozplavením hnojivých látek do šířky i do hloubky. V letošním roce plánujeme pohnojit více než 10 ha luk.

Krkonošské louky jsou jedinečné výjimečnou druhovou skladbou, která odráží podmínky, v nichž se louky po staletí utvářely. Mezi zásadní podmínky s vlivem na luční bohatství patří podloží luk, mělká horská půda vznikající na kyselých horninách, dále pak časté srážky a svažitost terénu – to vše má vliv na správnou luční výživu. 

Správa KRNAP již více než dvacet let podporuje návrat pravidelného hospodaření, díky němuž louky vznikly a bez něhož nemohou existovat. Prostředky na péči získává kombinováním tří hlavních finančních zdrojů – dvou programů Ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí, z jehož podpory čerpá od roku 2018 projekt Obnovný management krkonošských luk. Péče o louky a travní porosty dále podporuje i Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, přičemž Správa KRNAP je zde zodpovědná za dohodu s hospodáři o nastavení pro Krkonoše nejvhodnějších typů zemědělských prací – seče, pastvy apod.

 

Uvedené činnosti jsou součástí projektu Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296), Operační program Životní prostředí.

Další informace o aktuálním dění na loukách můžete sledovat na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/life.corcontica/

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Lenka Hrušková, DiS., asistent vedoucího projektu, Správa KRNAP, tel.: 603 813 513, e-mail: lhruskova(zavináč)krnap.cz

Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz