resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Jednorázové akce pro školy

Tradiční oblíbené akce pro školní skupiny na krkonošská témata.

Jednorázové akce pro školy
leden Napříč Vrchlabím
soutěž, při které chytré hlavě pomohou rychlé nohy a bystré oči
duben
(dle počasí)
Brigády na pomoc krkonošské květeně
hrabání luk se vzácnou květenou
duben Den Země 
program v zámeckém parku
květen Přírodovědná exkurze do CHKO v ČR
poznávací výlet
září Louka plná dětí
zábavné dopoledne pro MŠ
září Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš
smyslová stezka pro slabozraké a školy
prosinec–duben Bodlinka u nás ve škole
praktická biologie a etologie obyčejného ježka přímo u vás ve třídě po celou zimu