resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Programy u vás ve školách, na boudách/hotelech i v KCEV Krtek

Nabídka programů:

 • Chráněná fauna a flora Krkonoš (4.–9. tř. ZŠ, SŠ) – kategorie ohrožení, nejčastější biotopy výskytu a jednotlivé chráněné druhy květeny a zvířeny
 • Koho ve dne neuvidíme (1.–9. tř. ZŠ, SŠ) – která zvířata v naší přírodě v noci nespí? Povídání o netopýrech, světluškách, sovách, prasatech a dalších, kteří nechtějí být vidět.
 • Ptačí tahy (4.–9. tř. ZŠ, SŠ) – proč a kam létají ptáci na zimu? Jak tam trefí a kteří to jsou?
 • Ptačí druhy krmítek (1.–9. tř. ZŠ, SŠ) – co vše nám létá na krmítka, čím krmit, ochrana krmítkových druhů před predátory
 • Sovy Krkonoš (1.–9. tř. ZŠ, SŠ) – čím jsou sovy tak tajemné? Která je největší, nejmenší, nejušatější nebo nejvzácnější? Poslechneme si i jejich tajemné hlasy.
 • Šelmy Krkonoš (1.–9. tř. ZŠ, SŠ) – jaké šelmy nám běhají po Krkonoších? Proč jsou v přírodě tak důležité? Jak je to s vlky, rysy a medvědy, co jim brání ve větším rozšíření?
 • Co nám žere lesy? (4.–9. tř. ZŠ, SŠ) – potravní nabídka a počet predátorů určuje výskyt a případné přemnožení živočichů, kteří se živí stromy. Povíme si nejen o kůrovcích, jelenech, ale i dalších, kterým jsme si nesprávně zvykli říkat škůdci lesa.
 • Obojživelníci (1.–9. tř. ZŠ, SŠ) – přehlídka nejen krkonošských druhů žab a ocasatých obojživelníků, jejich hlasy, možnosti jejich ochrany.
 • Krkonošský národní park a jeho zajímavosti (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vznik Krkonoš, mrazové jevy, vegetační stupně, základy z ochrany přírody, květeny, zvířeny, lesů
 • Zvířena Krkonoš (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních stupňů, zvířena vod a podzemí
 • Krkonoše v zimě (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – sníh a led, sněhové laviny, lyžování v Krkonoších, klima Krkonoš, stopy po dobách ledových
 • Geomorfologický vývoj Krkonoš (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – etapy geologického vývoje, ledovce, říční a ledovcová údolí, laviny, jeskyně, mrazové jevy, těžba nerostných surovin
 • Voda v Krkonoších a její podoby (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – hlavní toky, vodopády, ledovcová jezera, rašeliniště, povodně, péče o toky, sníh a led, květena a zvířena vod a okolí
 • Květena Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – květena dle vegetačních výškových stupňů, rašeliniště, údržba horských luk, invazní rostliny
 • Krkonošské lesy (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – lesy dle vegetačních výškových stupňů, les smíšený v porovnání s monokulturou, větrné a hmyzí kalamity v lese, hospodaření v lesích národního parku, způsoby těžby, ochrana lesa
 • Péče o faunu v KRNAP (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – vyhynulé, přemnožené druhy, péče o jednotlivé skupiny zvěře
 • Ptáci Krkonoš (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – ptáci dle biotopů, ochrana ptactva, zvláštnosti ptačího těla, ptačí hlasy
 • Myslivost v Krkonoších (1.–9. třída ZŠ, SŠ) – historie myslivosti, péče o zvěř, přezimovací obory, způsoby lovu, myslivecká etika, hlavní druhy zvěře; probíhá pouze v zimě!
 • Ochrana přírody v Krkonoších (6.–9. třída ZŠ, SŠ) – zóny NP, Natura 2000, turismus, sportovní aktivity v NP, stavby v NP
 • K čemu jsou dobré lišejníky (5.–9. třída ZŠ, SŠ) – základy biologie a ekologie lišejníků, využití lišejníků člověkem
 • Krkonoše z ptačí perspektivy (4.–9. třída ZŠ, SŠ) – Krkonoše z letadla, ukázka geomorfologických tvarů, horská krajina a její zvláštnosti
 • Tetřívek! (1.–4. tř. ZŠ) – program o tetřívkovi v Krkonoších zaměřený na důvody jeho vymírání a možnostech pomoci.
 • Tetřívek! (5.–9. tř. ZŠ, SŠ) – nová simulační hra s tetřívkem v hlavní roli, ve které žáci/hráči zjistí, co je příčinou vymírání tetřívka v Krkonoších a co by mu mohlo pomoci.