resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Soutěže pro školy

Školu hrou prosazoval Jan Amos Komenský už před 400 lety. Věděl, že učení nebude mučení a bude děti bavit víc než nudné mentorování. Lektoři ekologické výchovy připravují každý rok několik soutěží pro různé cílové skupiny.

Krkonoše očima dětí

Výtvarná soutěž pro malé umělce vyhlašovaná vždy v září s ukončením po Novém roce už přes 35 let. Každý rok jsou vyhlášena 3 témata pro 5 kategorií:

  1. předškolní věk (do 6 let)
  2. žáci 1.–3. tříd (6–9 let),
  3. žáci 4.–6. tříd (9–12 let),
  4. žáci 7.–9. tříd (12–15 let),
  5. speciální zařazení bez omezení věku.

Kaštaňák

Soutěž o nejkrásnějšího Kaštaňáka – postavičku nebo zvířátko z přírodnin. Zapojte svou fantazii a zkuste vytvořit postavičky např. z listů, korku, kukuřičného šustí, hlavičky z brambor, korálky z lesních plodů nebo lodičky ze dřeva. 

Věkové kategorie:

  1. mateřské školy, 
  2. 6–10 let,
  3. 10–15 let