resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pravidla chování

Na celém území Krkonošského národního parku se návštěvníci musí řídit Návštěvním řádem KRNAP a platnými zákony.

Neničte les!

Než vyroste les, trvá to desítky let. Péče o něj stojí mnoho peněz a času lesníků. Nevstupujte a nevjíždějte prosím na plochy, které jsou zalesněny. Mladé stromky jsou velmi zranitelné. Zejména v zimě, kdy hrozí ulomení špičky stromku.

Dopřejte klid zvěři a volně žijícím živočichům!

Příroda Krkonoš je pro divoká zvířata – savce, ptáky, obojživelníky a hmyz – domovem. Lidé k nim chodí jen na návštěvu. Chovejte se jako hosté. Nerušte je, neplašte je!

Planě rostoucí rostliny nechte růst. Netrhejte jel

Planě rostoucím bylinám to nejvíce sluší na místech, kde rostou. Potěšte se jejich krásou, ale netrhejte je. Každá utžená kytka uschne. Nepokoušejte se je přesadit na vaši zahrádku. Potřebují ke svému životu speciální podmínky, které jim nemůžete poskytnout a pravděpodobně zahynou.

Odpadky si odneste!

Odhozené odpadky hory hyzdí. Kdo má sílu si na hory přinést svačinu, měl by mít i sílu obal od svačiny zase z hor odnést. Neodhazujte plastové lahve, igelitové sáčky. Odneste si ale i ohryzek od jablka. Považte, že slupka od banánu se rozkládá 3 měsíce!

Chraňte prameniště a vodní toky!

Vodu, která v Krkonoších pramení, pije mnoho lidí. Třeba i vy.
Neznečišťujte proto prameniště ani vodní toky .

Turistické značení, informační tabule a další zařízení pro turistiku slouží všem. Neničte je!

Rozcestníky, ukazatele a směrovníky vám pomáhají najít správou cestu. Na informačních tabulích a dalším vybavení se dozvíte zajímavé informace. Neničte prosím toto zařízení pro turistiku.

Chovejte se tiše!

Půjdete-li tiše, máte více šancí uvidět plachá divoká zvířata.

Kempujte a rozdělávejte oheň jen na tábořišti!

Oheň může v krátké chvíli zničit velké území. Rozdělávejte jej proto jen na vyhrazených ohništích.

V klidových územích choďte jen po vyznačených cestách!

K ochraně vzácné krkonošské přírody je vyhlášeno osm klidových území. Nachází se v nich to nejvzácnější a nezranitelnější, co v Krkonoších máme. Proto se zde návštěvníci mohou pohybovat pouze po vyznačených cestách. I z nich však můžete vidět všechny unikáty.

Karkonoski Park Narodowy

Turisto, na území KPN - Polsko:

  • Pohybuj se pouze po značených cestách
  • Nenič a nevyrývej rostliny, včetně lesních plodů
  • Nechytej a neplaš zvířata
  • Voď psa na vodítku a s náhubkem
  • Nehluč
  • Nepřespávej mimo vyhrazená místa
  • Nezapaluj ohně
  • Udržuj čistotu