resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pravidla chování v Krkonošském národním parku

Na celém území Krkonošského národního parku se návštěvníci musí řídit Návštěvním řádem KRNAP, jehož plné znění najdete zde: https://www.krnap.cz/navstevni-rad/ a platnými zákony.

V klidových územích choďte jen po vyznačených cestách!

Pouhých 22 % z celého Krkonošského národního parku jsou jeho klidová území. Nachází se v nich ale to nejvzácnější a nezranitelnější, co v Krkonoších máme. Proto se zde návštěvníci mohou pohybovat pouze po vyznačených cestách. Cesty jsou značené turistickým značením, němými Muttichovými značkami a zimní cesty rovněž tyčovým značením.

Neničte les!

Než vyroste les, trvá to desítky let. Nevstupujte a nevjíždějte  na plochy, které jsou zalesněny. Mladé stromky jsou velmi zranitelné. Zejména v zimě, kdy hrozí ulomení špičky stromku.

Dopřejte klid zvěři a volně žijícím živočichům!

Krkonoš je pro divoká zvířata – savce, ptáky, obojživelníky a hmyz – domovem. Lidé k nim chodí jen na návštěvu. Chovejte se jako hosté. Nerušte je, neplašte je!

Planě rostoucí rostliny nechte růst. Netrhejte jel

Planě rostoucím bylinám to nejvíce sluší na místech, kde rostou. Potěšte se jejich krásou, ale netrhejte je. Každá utržená
rostlinka uschne. Nepokoušejte se je přesadit na vaši zahrádku. Potřebují ke svému životu speciální podmínky, které jim nemůžete poskytnout a pravděpodobně zahynou.

Odpadky si odneste!

Odhozené odpadky hory hyzdí. Kdo má sílu si na hory přinést svačinu, měl by mít i sílu obal od svačiny zase z hor odnést.

Neodhazujte a odnášejte si zbytky jídla – nezvykejte šelmy (lišky, vlky…) na to, že se nakrmí zbytky z lidské stravy.

Chraňte prameniště a vodní toky!

Vodu, která v Krkonoších pramení, pije mnoho lidí. Třeba i vy.
Neznečišťujte proto prameniště ani vodní toky .

Turistické značení, informační tabule a další zařízení pro turistiku slouží všem. Neničte je!

Rozcestníky, ukazatele a směrovníky vám pomáhají najít správou cestu. Na informačních tabulích a dalším vybavení se dozvíte zajímavé informace. Neničte tato zařízení pro turistiku.

Kempujte a rozdělávejte oheň jen na vyhrazených tábořištích nebo u chaty!

Oheň může v krátké chvíli zničit velké území. Rozdělávejte jej proto jen na vyhrazených ohništích.

Drony nechte v hangáru!

Jejich hluk ruší živočichy, především ptáky, ale také klid ostatních návštěvníků národního parku. Provozování letadel způsobilých létat bez pilota tzv. „dronů“, ale i tzv. „lampionů štěstí“ tedy není povolené na celém území národního parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch obcí.

Pyrotechnika do národního parku nepatří!

Zábavní pyrotechnika (ohňostroje, petardy apod.) ruší domácí i
divoká zvířata a obtěžuje i mnohé lidi, zvlášť když si chtějí odpočinout od hluku města v tichu přírody.

Chraňte krkonošské louky!

Není rozumné vstupovat na neposečené louky. Senem z ní bude hospodář krmit svá zvířata celou zimu. S balíky sena, prosíme, nehýbejte.

Na kole můžete jezdit za denního světla pouze po vyhrazených cyklotrasách.

 Poznáte je podle cykloturistického značení. V zimě je zakázáno jezdit na kole po strojově upravovaných běžkařských trasách.

Na lyžích se pohybujte pouze na sjezdovkách, značených trasách nebo vyhrazených skialpových trasách.

Jízda na lyžích v klidovém území mimo cesty a kdekoli v lese mimo cestu je zakázaná.

Setkání s vlkem

V Krkonoších se v současné době pravidelně pohybují vlci. Jsme jednou z oblastí s trvalým výskytem této velké šelmy. Vlk je zvíře před člověkem plaché, mladí vlci ale mohou být zvědaví. Obzvláště na značených cestách je nejspíše nepotkáte. Při pohybu v lese mimo cesty taková pravděpodobnost existuje. Pokud potkáte vlka na vzdálenost větší než 30 m, je to vzácné, ale úplně normální a nemáte se čeho bát. K vlkům se nepřibližujte, nijak je nelákejte, ani se je nepokoušejte krmit. Dejte vlkovi čas, aby odešel. Mladí vlci mohou být zvědaví a výjimečně se mohou přiblížit i na kratší vzdálenost. Téměř jistě zase rychle odejdou. Kdyby ne, můžete je zahnat silným hlasem nebo hlukem. Pokud možno mějte ale vždy na vodítku vlastní psy – vlci je mohou v lese považovat za konkurenci a případný konflikt pro psa málokdy končí dobře.
Budeme rádi, pokud nám svá setkání s vlky budete hlásit na e-mailu kmikslova@krnap.cz, tel. 731 533 895. Pozorování vlků podrobně evidujeme, což nám pomáhá skládat aktuální mapu výskytu vlka v Krkonoších a sledovat další souvislosti.

Dopřejte hospodářským zvířatům na loukách klid!

Díky pasoucím se ovcím, kravám a koním se na květnaté horské louky opět vracejí vzácné druhy bylin. Zvířata mají pastvy dost, nemusíte je přikrmovat. Neplašte stáda hlukem či prudkými pohyby. Své psy mějte na vodítku, aby nevběhli do ohrady. Uvnitř mohou být nebezpeční plemenní býci nebo pastevečtí psi. Ohradník je pod elektrickým proudem.

Pravidla chování pro polský Karkonoski park narodowy (KPN)

Turisto, na území KPN:

 • Se pohybuj pouze po značených cestách
 • Nenič a nevyrývej rostliny, včetně lesních plodů
 • Nechytej a neplaš zvířata
 • Voď psa na vodítku a doporučujeme i s náhubkem
 • Nehluč
 • Nepřespávej mimo vyhrazená místa
 • Nezapaluj ohně
 • Neodhazuj odpadky
 • Cyklisté mohou pouze na speciálně vyhrazené cesty
 • Turistika je povolená pouze přes den, tedy od svítání do soumraku
 • Létání s drony je zakázáno
 • Turisté si musí při vstupu do KPN zakoupit vstupenku

kpnmab.pl | kpn.eparki.pl

ULOŽ SI NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
MEZINÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA  112
TÍSŇOVÁ LINKA HORSKÉ SLUŽBY  1210
HORSKÁ SLUŽBA KRKONOŠE +420 602 448 338
HORSKÁ SLUŽBY JIZERSKÉ HORY  +420 483 380 073
GOPR (V POLSKU)               
NOUZOVÝ TELEFON 
985
nebo +48 601 100 300