resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošské muzeum Vrchlabí – čtyři historické domky

Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí Čtyři historické domky
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí Čtyři historické domky
Návštěvní doba
út–ne 9.00–12.00 13.00–17.00
Vstupné
plné 80 Kč
zvýhodněné 40 Kč
rodinné 180 Kč
Vstupné na výstavy
plné 40 Kč
zvýhodněné 20 Kč

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti

Historie

Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Při opravě domu č.222 byla objevena deska z borového dřeva s letopočtem 1623. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976–1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009–2010 v rámci projektu Via fabrilis – cesta řemeslných tradic (www.viafabrilis.eu).     

Expozice

Čp. 222a

Dvě expozice ve formě otevřeného depozitáře představuji na jedné straně bohatý soubor předmětů vážících se k lnářské výrobě v Krkonoších. K vidění jsou různé nástroje užívané ke zhotovení příze, dále k tkaní i tištění látek. Nechybí vzorky látek, které v minulosti proslavily krkonošské tkalce. Protější roubená místnost je zase věnována malovanému lidovému nábytku z konce 18. a počátku 19. století. Vybrané skříně, skříňky, truhly ale i kolébka či židle přestavují bohatství lidových vzorů.

Čp. 222

Přízemí jednoho z nejstarších městských domů ve městě slouží krátkodobým tematickým výstavám.

Čp. 223

Ve zděném podsíňovém domě se nachází pokladna muzea.

Čp. 224

Krajní ze čtyř domků Krkonošského muzea obsahuje několik menších avšak jistě atraktivních expozičních celků. V přízemí se nachází instalace seznamujíc s dějinami města Vrchlabí a také galerijní prostor. V patře je vedle interiérové expozice podkrovní světničky, zařízené ve venkovském stylu poloviny 19. století, také část věnovaná řemeslné výrobě, včetně tradičního zhotovování figurek Krakonošů. Další prostora patří výtvarným projevům lidové zbožnosti včetně podmaleb na skle a betlémů. Podstřeší je skutečně zařízené jako půda domu s historií, kde pozorné oko návštěvníka nalezne spoustu roztodivných předmětů. V domku také nechybí kout věnovaný nejmenším, zde se nejen zabaví, ale i seznámí s některými fenomény krkonošské historie.

Plán výstav na rok 2024
do 15. 1. 2024 Hle, hle támhle v Betlémě
30. 1. – 31. 3. 2024 Bejvávalo…
Tradiční řemesla na fotografiích Karla Hníka
16. 4. – 1. 9. 2024 Eva Edler: Sklo v obrazech
Plánované akce pro veřejnost v roce 2024
13. 2. 2024 Masopustní outerek
25. a 26. 3. 2024 Velikonoce
(akce pro školy a školky)
24. 5. 2024 Muzejní noc
24. 6. 2024 Svatý Ján
(akce pro školy a školky)
červenec 2024 Řemeslnické léto
14. 9. 2024 Dožínky
1. 12. 2024 Vánoční jarmark

Kontakt:

náměstí Míru
čp. 222–224
543 01 Vrchlabí
Telefon: 499 456 725
e-mail: domky(zavináč)krnap.cz