resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Dolní Dvůr – Černý Důl

Zvonkohra, Dolní Dvůr – NS Berghaus – Muzeum Podzemí Krkonoš, Černý Důl – NS Okolo lomu

náročnost: velká

V malebné horské obci Dolní Dvůr můžete prožít pět ročních období. Jak je to možné? Díky unikátní zvonkohře, kterou nechala v roce 1995 na kostel instalovat čestná občanka obce paní Anna Alena Kyšerová. Zvonkohra hraje vždy čtyři melodie, odlišné pro každé roční období a o Vánocích pak koledy. Zvonkohra hraje od pondělí do pátku vždy v 10 a 17 hodin, v sobotu a neděli v 10, 12 a 17 hodin. Kostel, který zde vystavěli v letech 1802–1806, byl zasvěcen sv. Josefovi na počest patronky výstavby hraběnky Josefiny Czernin-Morzinové. Zaposlouchejte se tedy do zvonkohry a potom se vydejte na cestu.

Od kostela se vypravíte po žluté turistické trase kolem kaple sv. Michaela archanděla a po mostě přes Malé Labe. Asi po 1 km dorazíte k rozcestí v Horním Lánově, kde stojí nádherná 25 metrů vysoká lípa srdčitá u bývalé Poštovní cesty, která byla v roce 2003 vyhlášena památným stromem. Odtud budete pokračovat vlevo po modré turistické trase. Zhruba po 400 metrech dojdete k hlavní silnici spojující Dolní Dvůr a Horní Lánov, zde zahnete vpravo a po 100 m vlevo přes silnici, stále po modře značené turistické trase. Cesta vás povede převážně bohatým zeleným jehličnatým lesem. Zhruba po 1,9 km modrá uhýbá mírně vlevo a po 1,5 km se na rozcestí napojí na značenou cyklistickou trasu K 1 B a směřuje vpravo. Zhruba po 700 m dojdete k rozcestí, kde budete pokračovat vpravo po neznačené nezpevněné cestě. V tomto úseku výletu se dostáváte na území městyse Černý Důl, který leží v údolí potoka Čisté v nadmořské výšce 684 m a jeho vznik souvisí s počátky těžby rud v Krkonoších. Již v roce 1383 jsou uváděny počátky těžby železné rudy v údolí okolo potoka Čisté. V okolí Černého Dolu se nachází mnoho pozůstatků po hornické činnosti. Prohlédnout si některé z nich budete moci zhruba po 1 km na Naučné stezce Berghaus v Černém Dole. Stezka byla pojmenována podle někdejší horské boudy Berghaus. Hornická naučná stezka dlouhá cca 1 km vás provede místy s pozůstatky hornické činnosti a na deseti informačních panelech vás seznámí s bohatou historií dobývání rud v Krkonoších. Obrázky a fotografie na panelech vám přiblíží zpracování rud, geologické profily, mapy důlních děl a prostory podzemí. Na stezce budete mít příležitost prohlédnout si propadlinu po 80 m hluboké zavalené uranové šachtě, starý hornický náhon anebo nahlédnout do ústí středověkého dolu.

Po prozkoumání hornické stezky ležící v místních kopcích budete pokračovat vpravo po modře značené turistické trase zhruba 2,5 km, kde se potkává se žlutou turistickou trasou. Vy budete pokračovat rovně stále po modré až na černodolské náměstí. Zhruba 200 m přímo od náměstí se po levé straně silnice stojí budova městského úřadu, v jejímž suterénu se nachází také stálá expozice Muzea Podzemí Krkonoše a turistické informační centrum. Expozice návštěvníkovi přiblíží historii dolování v Krkonoších. V muzeu jsou vystaveny fotografie a exponáty z lokality Berghaus nebo z lokality historického důlního díla Kovárna v Obřím dole. Před muzeem je postavena replika dřevěné stoupy na drcení rudy, několik metrů kolejnic s důlními vozíky a také velké bloky krkonošských hornin. Naproti budově muzea stojí kostel archanděla Michaela. Byl postaven v roce 1556, a to díky tomu, že si Černý Důl vybral Kryštof Gendorf jako druhé hornické středisko svého vrchlabského panství. Tomuto kostelíku věnoval Kryštof Gendorf roku 1561 zvon, který nese jeho jméno i znak a patří k nejstarším dochovaným zvonům v Krkonoších. V průběhu let prošel kostel mnohými úpravami a také restaurátorskými pracemi.

Od kostela se po silnici vraťte na náměstí, dejte se vlevo a zhruba po 100 m přijdete k výchozímu bodu místní naučné vycházkové stezky Okolo lomu. Tato okružní stezka je dlouhá 3,7 km a provede vás okolo těžebních prostor vápencového lomu. Projdete pod unikátní nákladní lanovkou, která je poslední svého druhu v Česku. Tato nejdelší lanovka ve střední Evropě, protínající krajinu mezi Černým Dolem a Kunčicemi nad Labem, je dlouhá 8,35 kilometru a byla postavena v letech 1959–1963. Na celé trase je 49 podpěr a na nosném laně jezdí 250 vozíků. Nejvyšší podpěra měří 42 metrů. Kvůli snadnější údržbě a výměně nosných lan je lanovka rozdělena do osmi úseků. Doba jízdy z jedné stanice do druhé je 43 minut. Lanovka přepraví za směnu až 800 tun vápence, ze kterého se v Kunčicích nad Labem vyrábějí maltové směsi a mleté vápence mj. pro odsíření elektráren.

Pokračujete až k dolní stanici nákladní lanovky a po zhruba po 200 m dojdete zpět na náměstí.

 

Bodů na trase:
0
Délka:
14,5 Km
Převýšení:
0m