resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Horní Maršov

IC Veselý výlet, Horní Maršov, Temný Důl – lesní hrádek Aichelburg – Velké Tippeltovy Boudy – IC Veselý výlet, Horní Maršov, Temný Důl

náročnost: střední

Výchozím bodem výletu je Galerie a informační centrum Veselý výlet v Temném Dole. Tento třípodlažní dům byl pravděpodobně vybudován v roce 1855 z iniciativy hraběte Bertholda Aichelburga, tehdejšího majitele panství Maršov. Historický dům sloužil v průběhu let jako studenoléčebné lázně s ubytováním a hostincem, později jako klasický ubytovací hostinec, poté jako nevěstinec, ubytování pro řádové sestry nebo ubytovna pro pracovníky textilní továrny Texlen. V letech 1993–1995 zakoupil  dům soukromý majitel a zrekonstruoval jej do dnešní podoby.

V informačním centru si můžete vypůjčit klíče od lesního hrádku Aichelburg, abyste si ho mohli prohlédnout i uvnitř. Od Veselého výletu se vydáte po hlavní silnici proti proudu řeky Úpy. Zhruba po 1 km budete míjet Dixovu brusírnu dřeva, kterou v roce 1868 založil vážený mlynář ze Starého mlýna z Velké Úpy Ignaz Dix. Ve své době byla největší, nejmodernější a nejkrásnější brusírnou dřeva. Zpočátku továrna sloužila pouze k broušení smrkových špalků na dřevěnou vlákninu pro papírny, někdy po roce 1905 přibyla třípodlažní výrobní hala s výrobou pevného balicího papíru a lepenky. Dřevo tu brousili až do požáru v roce 1965. Po dvou letech obnovilo provoz Výrobní družstvo Mechanika, které tu 25 let vyrábělo drobné spotřební předměty. Dnes je budova chráněnou památkou a o její záchranu, opravu a oživení se stará spolek Fabrika Temný Důl.

Od brusírny pokračujete dál po hlavní silnici asi 300 m, přejdete po mostě přes Úpu a vydáte se vlevo Vycházkovou trasou Aichelburg. Budete mírně stoupat, zdoláte 400 kamenných schodů, které vás dovedou k obnovenému lesnímu hrádku Aichelburg. Lesní hrádek nechali vystavět zarmoucení obyvatelé úpského údolí a zaměstnanci panství jako netradiční pomník hraběte Bertholda Aichelburga, který náhle zemřel v roce 1861. Lesní hrádek Aichelburg byl slavnostně otevřen 9. září 1863 a v kamenné hradní síni byla umístěna busta hraběte Bertholda, zhotovená podle obrazu modelářem ze sklárny v Temném Dole F. Hauptfleischem. Na nádvoří Aichelburgu se konaly slavnosti a zábavy s tancem. Když ale panství Maršov koupili v roce 1883 Czernin-Morzinové, ustal zájem o hrádek a stavba začala rychle chátrat. Busta byla přenesena do hrobky Aichelburgů v Horním Maršově, zanikly přístupové cesty a hradní síň se zřítila. Až v roce 1996 vznikla společnost Aichelburg s cílem obnovy památky, cest a vytvoření vycházkové trasy. V letech 1998–1999 byl hrádek obnoven a i busta Bertholda Aichelburga se do hradní síně 6. listopadu 1999 vrátila.

Od lesního hrádku budete pokračovat po vycházkové trase. Cesta se klikatí jehličnatým lesem vzhůru zhruba 1,8 km až k rozcestí, kde se vydáte vpravo k Velkým Tippeltovým Boudám. Území Krkonoš kolem Tippeltových Bud v 16. století pokrýval původní prales, ve kterém žili i medvědi, rysi a vlci. Ale z důvodu nedostatku důlního dřeva v kutnohorských dolech prosadil císařský horní hejtman a majitel východních a středních Krkonoš Kryštof Gendorf lesní těžby v horách. Do Krkonoš za tímto účelem přišly stovky rodin dřevařů a lesních odborníků z Tyrol, Štýrska a Korutan. Těžby pod Sněžkou začaly v roce 1566 a už v roce 1609 byly téměř všechny porosty smýceny. Na vykácených enklávách dřevaři zakládali louky, stavěli si nová obydlí a chovali dobytek. Některé luční enklávy si uchovaly jména, která dostaly podle svých zakladatelů – tak tomu je i u Velkých Tippeltových Bud. Velké Tippeltovy Boudy byly 400 let místem těžkého života horských zemědělců. Po odsunu starousedlíků v důsledku 2. světové války hospodaření ustalo a z bud se staly rekreační chalupy. Velké Tippeltovy Boudy se řadí mezi nejzachovalejší soubory lidové architektury v Krkonoších, a tak byly v roce 2005 Národním památkovým ústavem vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.

Od bud se vrátíte na rozcestí a budete pokračovat rovně po zelené turistické trase, čímž se odpojíte od Vycházkové trasy Aichelburg, která vede do historického centra Velké Úpy. Zeleně značená turistická trasa vás povede vzhůru ještě zhruba 400 m a poté budete už jen sestupovat lesem. Po 1,5 km dojdete k rozcestí, odkud půjdete rovně, stále po zelené. Cesta vede lesem další 1 km k rozcestí Na Pražačce, odkud budete pokračovat vlevo po modré turistické trase. Po 100 m trasa uhýbá vlevo a po dalších 300 se stáčí vpravo podél lesa. Po dalších 500 m vstoupíte do lesa, kterým projdete až k mostu přes Úpu k hlavní silnici, odkud je to jen pár kroků k Veselému výletu. Tady nezapomeňte vrátit klíče od lesního hrádku Aichelburg.

Bodů na trase:
0
Délka:
8,2 Km
Převýšení:
0m