resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Špindlerovým Mlýnem za dřevaři, čerty a vodníky

Špindlerův Mlýn, autobusové nádraží – Dřevařská cesta – bouda U Bílého Labe – NS Čertova strouha – Weberova cesta – Dívčí lávky – Bílý most – Špindlerův Mlýn, autobusové nádraží

náročnost: střední

Výchozím bodem našeho výletu je autobusové nádraží, z kterého se vydáte vpravo po zelené turistické trase ke křižovatce. Po Vaší levici spatříte unikátní špindlerovský Bílý most. Tento železobetonový segmentový obloukový most byl postaven v roce 1911 a pro svůj tvar se stal symbolem města. Most dlouhý 27,6 m je dnes součástí pěší zóny. Od křižovatky zahnete vpravo (Svatopetrská ul.) a zhruba po 200 m, před budovou Městské knihovny, se dáte vlevo. Po cestě stoupáte do mírného kopce kolem městského úřadu a turistického informačního centra a po 100 metrech se napojíte na červenou turistickou trasu. Vyjdete až k rozcestí u lesa, kde dle turistického rozcestníku budete pokračovat vlevo po žluté turistické trase kolem přístřešku, nazývané Dřevařská cesta. Během cesty se nezapomeňte občas zastavit a vychutnat si nádherné výhledy na krkonošské hřebeny a krkonošské boudy. Zhruba po 3,5 km vás cesta povede posledních pár metrů lesem až k boudě U Bílého Labe. Pokud jste si nezabalili svačinu, máte výbornou příležitost se tu zdržet a dát si pravé krkonošské kyselo nebo vynikající borůvkové knedlíky.

Od boudy půjdete stále po žlutě značené trase, přejdete přes dřevěný mostek a zhruba po 200 metrech se na žlutě značenou trasu napojuje Naučná stezka Čertova strouha. Trasa je dlouhá 1,4 km a na osmi zastaveních se dozvíte, například proč zrovna tam na začátku 20. století kameníci zahnali Čertovu strouhu do vyzděného koryta, proč na to použili žulu a jak nacucaný les brání povodím. Až se dostanete na konec naučné stezky k bývalé kovárně, vrátíte se zhruba 100 a vydáte se rovně po neznačené pěšině, nazývané Hofmanka. Během cesty si užijte opět jedinečné výhledy na krkonošské lesy a hřebeny. Po neznačené cestě zhruba po 1,5 km dojdete k rozcestí (TK 861), kde zahnete vlevo a napojíte se na žlutou turistickou trasu, které vás zavede zpět k výchozímu bodu naučné stezky, a když se odtud dáte vpravo, dojdete zpět k boudě U Bílého Labe.

Od boudy vykročíte vpravo po modré turistické trase, nazývané také Weberova cesta, podle vrchlabského děkana a představitele krkonošského turistického spolku. Během této trasy, která vás povede údolím Bílého Labe, budete mít možnost spatřit několik úchvatných vodopádů a početnou sérií kaskád. Mezi boudou U Bílého Labe a silničním můstkem, který budete přecházet je Plotnový vodopád stékající ve výšce 5,3 m po hladké skalní plotně do velké hluboké tůně. Následuje Dlouhý vodopád vysoký 14,5 m, který je téměř skryt v pruhu křovité vegetace. Poblíž odpočinkového místa U svozu můžete spatřit Balvanový vodopád, jehož jméno pochází od velkého kulatého balvanu, který byl po některé staré povodni zaklíněný jeden metr nad hladinou ve skalní průrvě pod vodopádem a vytvářel nepravý skalní most. Povodeň v roce 2006 ho znovu odnesla, ale hned vyplnila průrvu dalšími balvany, tentokrát bariérou v celém jejím profilu. Dále je na toku Bílého Labe vytvořena Mřížková kaskáda vysoká 3,4 m. Následující vodopád Velký skok sice nevyniká výškou, která je přes 2 m, ale představuje skutečně ostrý stupeň, vpravo kaskádovitý se sklonem 45 °, ale vlevo až zcela svislý. Následuje Hučivá kaskáda vysoká 4 m, a potom Schodová kaskáda u informační tabule, která je členěná téměř pravidelnými schůdky podél zhruba vodorovných ložních a svislých, k toku příčných puklinových ploch. Další je Soutoková kaskáda u ústí Černého potoka, vysoká 3,4 m. Pod ústím Černého potoka je Velký vodopád, který je nejvýrazněji kaskádovitý, a proto i nejatraktivnější na celém Bílém Labi. Jeho vodopádová stěna je neobvykle hustě rozpukaná, a proto podléhá oproti jiným krkonošským vodopádům na žule poměrně rychle erozi. Na úpatí má mimořádně hluboké vývařisko, ohraničené zleva skalní stěnou a zprava navigací údolní silničky. Posledním výrazným stupněm jsou Dívčí peřeje mezi mostem silnice na Špindlerovu boudu a ústím do Labe, jejichž součástí je obří kotel s neobvyklým, zhruba trojúhelníkovým půdorysem.

Pár desítek metrů od posledních peřejí je pod korunami stromů umístěn sezónní srub Správy KRNAP v místě, kde stávala bouda u Dívčích lávek. Tam se dozvíte další zajímavé tipy na výlety ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí. Od srubu se vydáte vlevo stále po modře značená trase, ale teď již Harrachově cestě podél řeky Labe. Zhruba po 2,2 km půjdete kolem dolní stanice lanové dráhy na Medvědín, odtud se můžete některý jiný den vypravit odhalit, co vypráví Krakonošův příběh nebo prozkoumat Medvědí cestu. Ale tentokrát pokračujete stále rovně po modře značené trase až do centra Špindlerova Mlýna k Bílému mostu. Až si pořídíte poslední fotografii z vašeho výletu, vypravíte se k autobusovému nádraží, kde cesta začínala a teď i končí.

Bodů na trase:
0
Délka:
14,7 Km
Převýšení:
500m