resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Z Temného dolu Křížovou cestou k Vápence a přes Lysečiny zase zpět

IC Veselý výlet Horní Maršov, Temný Důl – Křížová cesta na Starou horu – Muzeum Vápenka, Horní Albeřice – Dolní Albeřice – Dolní Lysečiny – Křížová cesta na Starou horu – IC Veselý výlet Horní Maršov, Temný Důl

náročnost: velká

Výchozím bodem výletu je Galerie a informační centrum Veselý výlet v Temném Dole, kde si vypůjčte klíče od Muzea Vápenka v Horních Albeřicích a vydejte se na cestu. Od infocentra asi 200 m po hlavní silnici po proudu řeky Úpy dojdete k místu, kde začíná křížová cesta na Starou horu, jíž také začíná tento výlet. Cesta tu byla zřízena již v roce 1854, ale větrná kalamita v roce 1966 původní křížovou cestu zničila a během několika dalších let v ničení pokračovali vandalové. V letech 1999–2002 místní lidé a přátelé Veselého výletu opravili původní kapličku, dřevěný kříž, jednotlivá zastavení, kapli sv. Anny i samotnou cestu. Z původní Křížové cesty se nedochoval jediný obraz, a tak byly pořízeny nové . Návrhy Aleše Lamra realizovala smaltovna v Českém Brodě.Křížová cesta stoupá lesní cestou po modré turistické trase kolem kaple sv. Anny, která patří k nejstarším náboženským objektům východních Krkonoš. Kaple zde byla postavena v roce 1752 Johannem Benschem a jeho manželkou. Rodina Benschova žila po staletí v chalupě č. 10 poblíž kaple Sv. Anny – stavení zde stojí dodnes. Cesta pokračuje dál na vrch Stará hora a končí u studánky, jejíž voda má podle pověsti léčivou moc.

Až projdete všechna zastavení a vyzkoušíte léčivou moc vody, budete pokračovat lesem po modře značené turistické trase, která zhruba po 300 m od studánky zahýbá vlevo. Dojdete k rozcestí Pod Starou horou a odtud půjdete vlevo po zelené turistické trase, které je zároveň značenou cyklistickou trasou K 25. Cesta mírně stoupá zhruba 3 km k dalšímu rozcestí Nad Boudou Myslivna, kde se zelená turistická trasa potkává s modrou. Odtud pokračujete zhruba 500 m k dalšímu rozcestí Pod Dlouhým hřebenem a pak se vydáte vpravo po modře značené turistické trase. Cesta se ubírá lesem stále mírně vpravo zhruba další 2 km až k rozcestí Cestník. Tady se můžete zastavit, posvačit u piknikového stolu a podívat se do mapy, kam vás cesta ještě zavede.

Od rozcestí Cestník budete pokračovat vpravo po červeně značené cestě Bratří Čapků, která je dlouhá 45 km a spojuje Malé Svatoňovice, Jestřebí hory, Trutnov, Rýchory, Lysečiny a Pomezní Boudy. Zhruba po 1 km po této cestě dorazíte k rozcestí u Lysečinské boudy a pokračujete po červené turistické trase rovně. Cesta se ubírá lesem další 1 km a zavede vás až k česko-polským hranicím k rozcestí Pod Lysečinskou boudou. Odtud stále po červených značkách sestupujete zhruba 1,5 km do Horních Albeřic, kde se od počátku 19. století dobýval vápenec v několika povrchových lomech, až k Muzeu Vápenka. Osmiboká kamenná věž vápenické pece z lomového kamene byla postavena před rokem 1836 Ignácem Lahmerem. Používala se pro zpracování vápence z Bischofova lomu do konce 19. století, kdy byl její provoz ukončen, a výroba byla přesunuta do nové pece s 12 komorami, která byla postavena na místě dnešní přístavby hotelu Vápenka. Původní pec však zůstala zachována a v roce 1994 byla prohlášena kulturní památkou. V roce 2011 byla vápenická pec zastřešena unikátní osmibokou dřevěnou konstrukcí krytou šindelem a ve vzniklých prostorách bylo vybudováno muzeum. Moderní expozice představuje sedm století života v albeřickém údolí. Příběhy, dobové fotografie a další ilustrační kresby a mapy vám představí život místních obyvatel. Prostor Vápenky zaujme i vaše děti, které tu mohou putovat po mapě východních Krkonoš nebo si složit originální obrazy Albeřic.

Od muzea půjdete zhruba 400 m po cestě Bratří Čapků ke křižovatce, kde se odpojíte od červeně značené trasy a budete pokračovat rovně po silnici. Z Horních Albeřic půjdete touto neznačenou cestou ještě asi 2 km až ke křižovatce v Dolních Albeřicích, z které pokračujete rovně. Zhruba po 600 m dorazíte ke křižovatce v Dolních Lysečinách, kde se napojíte na modrou turistickou trasu směřující vlevo. Silnice je zároveň značenou cyklistickou trasou K 1 B vedoucí z Hříběcích Bud k Lysečinské boudě. Cesta vás provede Dolními Lysečinami po proudu Lysečinského potoka zhruba 2 km až k rozcestí v Horním Maršově, poblíž bývalého maršovského zámku, odkud budete pokračovat vpravo po zelené turistické trase. Zámek dal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch, společně se svým zetěm Alfonsem Aichelburgem, na místě bývalého panského domu. V průběhu let zámek vlastnilo několik majitelů, a tak prošel mnohými stavebními úpravami. Původně barokní zámek byl přestavěn do novorenesanční podoby a přistavěna byla také asymetrická věž s cibulovitou střechou. V posledních letech je bohužel zámek bez využití a potřebné údržby, veřejnosti nepřístupný.

Zeleně značená trasa vás zavede do lesa a zhruba po 600 m se na rozcestí dáte vlevo po značené cyklistické trase K 26. Odtud je to zhruba 300 m k rozcestí, kde se napojíte na modrou turistickou trasu a vydáte se vlevo ke studánce s léčivou vodou a po Křížové cestě, kolem kaple sv. Anny, se vrátíte na začátek výletu, k Veselému výletu. Tady nezapomeňte vrátit klíče od Muzea Vápenka.

 

Bodů na trase:
0
Délka:
17,6 Km
Převýšení:
0m