resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Snowkitting

V Krkonoších je řada míst, kde lze tuto aktivitu legálně provozovat. Bohužel však někteří vyhledávají hřebenové pláně (okolí Luční a Labské boudy, včetně plání na druhé straně státních hranic), které jsou chráněny jako klidová území KRNAP a kde není povolen vstup mimo značené cesty.

S ohledem na klidová území není možné na hřebenech Krkonoš snowkitovat ve volném terénu.
S ohledem na klidová území není možné na hřebenech Krkonoš snowkitovat ve volném terénu.

Snowkiting, jako zvláštní sportovní odvětví se objevil v Krkonoších doslova před pár lety. Jeho princip je jednoduchý – kiter (lyžař nebo snowboardista) je pomocí zvláštního úvazku (tzv. trapézu) spojen s různě velkým drakem, vzdáleně připomínajícím paraglidové křídlo. Vane-li vhodný vítr, drak táhne kitera po zasněžené pláni. Zkušení a vhodně vybavení kiteři za optimálních podmínek nejen dosahují rychlosti jízdy až 70 km/h, ale zvládnou skoky, kdy vydrží ve vzduchu desítky vteřin.

V Krkonoších je řada míst, kde lze tuto aktivitu legálně provozovat. Bohužel však někteří vyhledávají hřebenové pláně, které jsou chráněny jako klidová území KRNAP. Zákon o ochraně přírody a krajiny na těchto místech nedovoluje vstup (ani vjezd) mimo značenou cestu.

Důvody pro toto omezení jsou podobné důvodům vymezujícím třeba skialpinismus na vyhrazené trasy. Kiteři na pláních mohou rušit vzácného tetřívka obecného, který nemá, na rozdíl od kiterů jiné lokality, kde by mohl žít. Dalším důvodem může být poškozování kleče a jiných dřevin v místech, kde vegetační období (tedy mimo jiné i dobu na regeneraci poškozené rostliny) trvá pouze 70 dní v celém roce. I když vrstva sněhu vylučuje poškození vegetace a tetřívek se v kritickou dobu na místě nevyskytuje, existuje řada dalších důvodů, proč je vstup mimo značené cesty a tedy také snowkiting v klidových územích nedovolený. Mnoho lidí neumí objektivně posoudit konkrétní podmínky, při kterých k poškození přírody nemůže dojít, v případě nehody je zde riziko záchranné akce s velkým počtem záchranářů atd.

V praxi to znamená, že snowkiting v širším okolí Luční a Labské boudy, včetně plání na druhé straně státních hranic, je nelegální a postihovaný v souladu s platnými zákony.

Na druhou stranu Krkonoše skutečně kiterům nabízejí dobré terény, kde mohou jezdit. Dobrou lokalitou jsou rozlehlé louky v okolí Brádlerových bud, Medvědí boudy nebo Moravské boudy ve středních Krkonoších. Nadmořská výška kolem 1 000 m n. m. zajišťuje stálou sněhovou pokrývku po většinu zimy a větrné počasí. Chalupy samotné nabízejí pro kitery solidní zázemí. Dobrou konfiguraci terénu mají louky v okolí Vrchlabí, jejichž další výhodou je snadná dostupnost i autem. V České republice je mimo chráněná území několik dobrých terénů pro snowkiting. Známá je lokalita u vsi Pohledec u Nového Města na Moravě. Je veliká – možná 6 km2 a snadno dostupná všem. Její nadmořská mezi 600 a 700 m n. m. zaručuje dostatečnou jistotu, že tam bude foukat a bude nasněženo. Zajímavé a navštěvované jsou Miličín mezi Táborem a Benešovem u Prahy nebo Fryšava i jiná místa ve Žďárských vrchách. Jezdí se také na Pustý kopec (Pusty Hill) v Orlických horách. Oblíbené a spolehlivé jsou Krušné hory s Božím Darem a Moldavou. Sněhu tam bývá dostatek i při méně vydatných zimách a jejich geografická poloha v Evropě slibuje i větrné počasí.