resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Květnaté horské louky

Květnaté horské louky jsou druhově bohaté louky v montánním a spodním alpínském stupni Krkonoš. Vznikly zejména během éry budního hospodářství v 17.–19. století. Horalé je pravidelně kosili, pásli na nich krávy, kozy nebo koně, čas od času louky přihnojovali.

Rozkvetlá louka na enklávě Medvědí Boudy
Rozkvetlá louka na enklávě Medvědí Boudy

Významně přispívají k celkové biologické rozmanitosti krkonošské přírody. Jsou útočiště řady dnes již vzácných a chráněných rostlin: violka sudetská, endemický zvonek český, hořec tolitovitý, jestřábník nachový, mochna zlatá, kuklík horský, škarda velkokvětá, vemeníček zelený, pětiprstka žežulník nebo běloprstka bělavá. Žijí na nich význačné druhy živočichů: okáč rudopásný a černohnědý, střevlík Linného, kovařík horský, kobylka horská, ještěrka živorodá, hýl rudý, bramborníček hnědý. Zbytky květnatých luk najdete například na enklávách Severka, Zadní Rennerovky, v Modrém a Obřím Dole, na Rýchorách, ve Svatém Petru.