resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Lesy Krkonoš

Pokrývají přes 80 % celkové plochy Krkonoš a s výjimkou převážné části svrchního alpínského stupně se rozkládají ve všech ostatních vegetačních výškových stupních. Jejich druhové složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 37 000 ha na české a 4 000 ha na polské straně hor. Jsou domovem více než 60 druhů dřevin.

Smíšený les v Údolí Kotelského potoka
Smíšený les v Údolí Kotelského potoka

Těmi hlavními jsou v submontánním stupni javor mléč, jasan ztepilý, jilm horský, dub letní a zimní, olše lepkavá a šedá, líska obecná. V montánní stupni smrk ztepilý, jedle bělokorá, buk lesní, bříza bradavičnatá a bříza pýřitá, jeřáb ptačí, javor klen, vrba jíva. Ve spodním alpínském stupni borovice kleč, jeřáb ptačí olysalý, jeřáb sudetský, bříza karpatská, vrba slezská a laponská.