resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zvířena

Druhovou a prostorovou rozmanitost živočichů Krkonoš ovlivňuje především uspořádání zdejší krajiny do čtyř výrazných vegetačních stupňů s pestrou mozaikou vegetačního krytu. Vzhledem k významné biogeografické poloze Krkonoš, které jako jediné z okolních středohor výrazně vyčnívají nad alpínskou hranici lesa, zde v minulosti došlo k opakovaným setkáním severských a alpských organismů. To přispělo k dnešnímu relativně bohatému složení fauny, do něhož však významně zasáhl i člověk.

Starček a babočka kopřivová na Sněžce
Starček a babočka kopřivová na Sněžce

Celkový počet krkonošských druhů živočichů je nejméně 15 000 druhů bezobratlých (celková inventura není ani zdaleka dokončena, pouze u několika skupin existuje publikovaný přehled počtu druhů, např. u měkkýšů 74, u brouků cca 1 300 druhů, z toho přes 120 druhů střevlíků, u pavouků 428, u sekáčů 15 a u vážek 20 druhů). Žije zde přes 320 druhů obratlovců, z čehož je 1 zástupce kruhoústých (mihule potoční), 5 původních druhů ryb, 10 druhů obojživelníků, 6 druhů plazů, 278 druhů hnízdících nebo protahujících ptáků a dosud bylo zaznamenáno 76 druhů savců (řada z nich je však již vyhynulých, pravidelně se vyskytuje 60 druhů).