resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Logo

Krkonošský národní park se od svého založení prezentoval logem, jehož hlavním motivem byl v Krkonoších hojný zákonem chráněný hořec tolitovitý. Mnoho let byl pro logo KRNAP charakteristický tvar husitské pavézy, který v roce 2008 vystřídal klasický kruh.

Při příležitosti 50. výročí založení Krkonošského národního parku se představitelé Správy KRNAP i polského Karkonoskiego Parku Narodowego rozhodli, že do budoucna budou chráněné území prezentovat jedním společným logem. Tento mezi evropskými národními parky unikátní krok podtrhuje jednotnost celého území Krkonoš i dlouholetou spolupráci správ obou národních parků.

Krkonoše jsou jedno pohoří. Historicky jsme sice rozdělení státní hranicí, ale z hlediska ochrany přírody jsme přirozeně jedním územím. S kolegy na polské straně úzce a prakticky každodenně spolupracujeme.

Toto partnerství mezi oběma národními parky se začalo prohlubovat v 90. letech. Máme řadu společných projektů. Spolupracujeme ve vědeckém výzkumu, v ekologické výchově i v propagaci. Vytvoření společného loga KRNAP a KPN je tedy jen potvrzením vzájemných pracovních, odborných i přátelských vztahů českých a polských ochranářů.

V roce 2013 jsme vyhlásili soutěž o grafický návrh loga KRNAP a KPN, do které jsme přizvali pět českých a pět polských grafických studií. Jejich zadáním nebylo vytvořit úplně nové logo, ale naopak vyjít z tradice dosavadních log správ parků. Základní podmínkou byl kruhový tvar loga, mezikruží s textem Krkonošský národní park, resp. Karkonoski Park Narodowy pro polské území a označení MaB pro bilaterární biosférickou rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Další podmínkou byl motiv Sněžky z pohledu od Úpského rašeliniště, který je společný jak pro KRNAP, tak pro KPN, jako jednotícího prvku. Poslední podmínkou bylo zakomponování motivů vzácných krkonošských druhů rostlin – hořce tolitovitého jako erbovní rostliny KRNAP a zvonku českého jako erbovní rostliny KPN.

Návrhy hodnotila odborná komise. Jejími členy byli externí odborníci Jiří Mikeš (lektor Vysoké školy ekonomické, bývalý ředitel Asociace reklamních agentur) a ak. mal. Bohumír Gemrot (ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara). Na výběru společného loga se všichni odborníci shodli. Užití dvou motivů v logu je netradiční, ale zcela opodstatněné. Pohoří Krkonoš se skládá z českého a polského parku, které navíc velmi úzce spolupracují a pojí je přátelské vazby, proto jsou dvě erbovní rostliny ve společném znaku parku zcela na místě.

Autory loga jsou David Škodný a Zdeněk Žitný z královéhradeckého grafického studia 2123design (www.2123design.cz).

Manuál Jednotného vizuálního stylu, logo a další grafické prvky můžete stáhnout zde.
K otevření souboru budete potřebovat heslo, které získáte od vedoucího oddělení pro styk s veřejností (rdrahny(zavináč)krnap.cz, 737 209 900).