resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Realizované výkupy pozemků

2021

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2021 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 8 935 646 Kč za rok 2021.
Výkup pozemků byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2020

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2020 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 672.742,- Kč za rok 2020.
Výkup pozemků byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2019

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2019 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 4 289 186,- Kč za rok 2019.
Výkup pozemků byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2018

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2018 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 1 07 510,- Kč za rok 2018.
Výkup pozemků byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2017

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v uplynulém roce 2017 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 890 000 Kč za rok 2017.