resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – člověk a příroda

Číslo projektu:  EHP-CZ02-OV-1-031-2015


Popis projektu:

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem České republiky a zároveň patří do
nejexponovanějších turistických oblastí. Během jednoho roku se na relativně malém území vystřídá několik milionů turistů, což s sebou přináší i negativní dopady na životní prostředí. Území cenné z hlediska biodiverzity je z tohoto důvodu pod ochranou Správy Krkonošského národního parku (dále Správa KRNAP).
Výkon této činnosti je do značné míry nevděčný, neboť řada lidí chápe tuto instituci tak, že je omezuje v jejich právech. Cílem našeho projektu je proto připomenout místním obyvatelům, turistům a celé široké veřejnosti proč jsou Krkonoše tak vzácné. Ochrana přírody se totiž často potýká s nepochopením, že stanovená omezení nemají za cíl někoho poškodit, ale jsou tu pro skutečnou ochranu jedinečné přírody.

Realizací projektu budou vytvořeny nové publikace, propagační materiály a uskuteční se rozsáhlá kampaň se zaměřením na unikátní arkto-alpínskou tundru Krkonoš. Kromě samotné propagace národního parku, je cílem znovu připomenout, proč existuje chráněné území a navíc výstupy poslouží i pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Propagace KRNAP je jedním z dlouhodobých cílů žadatele a tento projekt vychází ze základních strategických dokumentů ochrany přírody. Jsou jím naplňovány i aktivity v Plánu péče o KRNAP.
Aktivity projektu navazují na další projekty, jež proběhly či probíhají a jsou financovány ze zdrojů EU, Švýcarsko-české spolupráce a národních programů.

Realizace projektu:

Tisková zpráva Ministerstva financí: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Tisková zpráva: Krkonoše navštívila norská velvyslankyně (doc 221 kB)

V současnosti pracujeme na tiskovinách, které vznikají v rámci projektu. Tvoříme klipy Poklady krkonošské přírody, Tundra Krkonoš a animované klipy. Uskutečnila se reklamní kampaň Krkonoše - tundra v srdci Evropy, která byla laiky i odborníky vysoce hodnocena. Celkovou zprávu z kampaně najdete na linku níže. Nadále probíhá digitalizace sbírkových předmětů Krkonošského muzea a programujeme obsah infokiosků.

O víkendu 24.–25. října 2015 proběhla na Richtrových Boudách konference. Více informací na stránce https://www.krnap.cz/krkonose-tundra-v-srdci-evropy/

Katalog sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Zajištění komunikační kampaně pro KRNAP – Tundra v srdci Evropy (pdf 9,7 MB)

Tisková zpráva: Ukončili jsme projekt Krkonoše – člověk a příroda (doc 2 MB)
Tisková zpráva: Tundra v srdci Evropy? V Krkonoších! (doc 148 kB)
Inzerát: Tundra v srdci Evropy (pdf 1,2 MB)

Kalendář:

Tiskoviny:

Knihy:

Brožury:

Harmonogram projektu:
Předpokládaný termín zahájení: 01. 01. 2015
Předpokládaný termín dokončení: 30. 06. 2016

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 15 833 067 Kč. Projekt je podpořen finančními prostředky z EHP fondů ve výši 12 666 453 Kč.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (http://www.eeagrants.cz/)
V rámci programu CZ 02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu