resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Tundra tady, tundra tam – Norsko a Island – skupina III

č. projektu: EHP-CZ02-BFB-1-074-2017

Partneři projektu: Vatnajökull national park, Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Popis projektu:

Záměr navazuje na realizované projekty "Krkonoše - člověk a příroda" a "Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity" a iniciativu „Tundra tady, tundra tam“ podpořené z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni. V rámci těchto akcí byly úspěšně navázány kontakty s Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) a Národním parkem Jotunheimen. Současně se podařilo navázat kontakty se zástupci islandského národního parku Vatnajökull.

Cílem předložené iniciativy je pokračování a prohlubování vzniklé spolupráce prostřednictvím
organizace studijní cesty odborných pracovníků Správy KRNAP. V návaznosti na předcházející spolupráci s norskými národními parky je předkládána iniciativa na výzkumný 14-ti denní pobyt 8 odborných pracovníků ochrany přírody na výzkumné Stanici Josefa Svobody, kterou provozuje na Špicberkách Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Druhá studijní cesta je připravována ve spolupráci se zástupci z národního parku Vatnajökull. Islandští odborníci navštívili Krkonoše v rámci organizované konference Krkonoše – tundra v srdci Evropy v říjnu 2016. Při té příležitosti byla rozpracována myšlenka přenosu zkušeností nejen z ochrany přírody národních parků, ale i z celkového vyrovnání se islandské krajiny s enormním nárůstem množství turistů. Obdobné téma je totiž dlouhodobým problémem Krkonošského národního parku, neboť množství návštěvníků vysoce převyšuje kapacity návštěvnické infrastruktury a nezbývá než aktivně působit na poli jejich usměrnění. Studijní cesta je plánována pro 8 členů na 7 dní.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení 1. 7. 2017
Datum ukončení 31. 8. 2017

Celkové náklady projektu činí 1 155 824 Kč. Projekt je podpořen prostředky z EHP fondů.