resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Tundra tady, tundra tam – Norsko – skupina I

č. projektu: EHP-CZ02-BFB-1-072-2017

Partner projektu: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Popis projektu:

Záměr navazuje na realizované projekty "Krkonoše - člověk a příroda" a "Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity" a iniciativu „Tundra tady, tundra tam“ podpořené z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni. V rámci těchto akcí byly úspěšně navázány kontakty s Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) a Národním parkem Jotunheimen.

Cílem předložené iniciativy je pokračování a prohlubování vzniklé spolupráce prostřednictvím
organizace studijní cesty odborných pracovníků Správy KRNAP po národních parcích Norska. V rámci iniciativy bude vyslána 8 členná skupina na 14 dnů pro výměnu zkušeností, přenos know-how a sdílení dobré praxe v ochraně přírody, interpretaci a prezentaci místního přírodního dědictví. Současní studijní cesty bude i seznámení s prováděným managementem a péčí o svěřené území vč. možnosti provádění výzkumných aktivit s cílem porovnání tundrových ekosystémů. Studijní cesta doplňuje poznání národních parků Norska o severní národní parky Møysalen nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark a Nasjonalpark Saltfjellet og Svartisen. Těchto pět národních parků doplňuje mozaiku informací získaných z předchozí cesty do Norska, konkrétně do střední části spravovanou naším partnerem národním parkem Jotunheimen v roce 2015.

Realizací iniciativy budou dále vytvořeny nové publikace, propagační materiály a uskuteční se
fotografická výstava se zaměřením na podobnosti norské tundry a Krkonoš. Kromě samotné
propagace národního parku, je cílem znovu připomenout, proč existuje chráněné území a navíc výstupy poslouží i pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Vzniknou tři brožury:
• Sedm divů Krkonoš, jež představuje sedm fenoménu nejvyšších českých hor, které jsou unikátními přírodními divy.
• Krkonoše v noci, která prezentuje netradiční aspekt noční tundry tak, jak ji běžný návštěvník nevidí, neboť překvapivě noční život v nejvyšších partiích hor není vůbec klidný.
• Milování v přírodě, která představí fauny z trochu bulvárního pohledu, i když se jedná o přirozený způsob rozmnožování živočichů, jež je mnohdy velmi zajímavý a lidem neznámý.

Na brožuru o nočních Krkonoších navážeme vydáním nástěnného kalendáře pro rok 2018.

Z fotografií pořízených v průběhu studijních cest ze současných i předchozích projektů a iniciativ bude uspořádána výstava o norských národních parcích.

Realizace projektu:

Pozvánka na výstavu: Norské národní parky (jpg 256 kB)

Brožury:

Kalendář 2018 (pdf 5,4 MB)

Harmonogram projektu:
Předpokládaný termín zahájení 1. 7. 2017
Předpokládaný termín dokončení 15. 9. 2017

Celkové náklady projektu činí 1 271 547 Kč. Projekt je podpořen prostředky z EHP fondů.