resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Tundra tady, tundra tam – Norsko – skupina II

č. projektu: EHP-CZ02-BFB-1-073-2017

Partner projektu: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Popis projektu:

Záměr navazuje na realizované projekty "Krkonoše - člověk a příroda" a "Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity" a iniciativu „Tundra tady, tundra tam“ podpořené z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni. V rámci těchto akcí byly úspěšně navázány kontakty s Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) a Národním parkem Jotunheimen.

Cílem předložené iniciativy je pokračování a prohlubování vzniklé spolupráce prostřednictvím
organizace studijní cesty odborných pracovníků Správy KRNAP po národních parcích Norska. V rámci iniciativy bude vyslána 8 členná skupina na 14 dnů pro výměnu zkušeností, přenos know-how a sdílení dobré praxe v ochraně přírody, interpretaci a prezentaci místního přírodního dědictví. Současní studijní cesty bude i seznámení s prováděným managementem a péčí o svěřené území vč. možnosti provádění výzkumných aktivit s cílem porovnání tundrových ekosystémů. Studijní cesta doplňuje poznání národních parků Norska o nejsevernější národní parky Møysalen nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark, Øvre Dividal nasjonalpark, Reisa nasjonalpark, Stabbursdalen nasjonalpark. Těchto pět národních parků doplňuje mozaiku informací získaných z předchozí cesty do Norska, konkrétně do střední části spravovanou naším partnerem národním parkem Jotunheimen v roce 2015. Současně navazuje na iniciativu realizovanou jinou skupinou pracovníků Správy KRNAP, pro které je organizována studijní cesta do jiných národních parků Norska v srpnu 2017.

Realizací iniciativy budou dále vytvořeny propagační tiskoviny a filmové klipy se zaměřením na tundrový ekosystém Krkonoš. Kromě samotné propagace národního parku, je cílem znovu připomenout, proč existuje chráněné území a navíc výstupy poslouží i pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

V rámci iniciativy dojde k reedice velmi úspěšných brožur a knih.
a) Brožura „Klenoty krkonošské tundry“ zaměřená na představení druhů fauny i flory vyskytujících se v tundře Krkonoš i Skandinávii.
b) Obrazová kniha „Krkonoše – cestou necestou“ zpřístupňující široké veřejnosti přírodní i historické fenomény, které vedly k vyhlášení národního parku.
c) Výpravná fotografická publikace „Krkonošská tundra“ zaměřená na představení krkonošské tundry a současně přiblížení podobnosti s tundrou Skandinávskou a Islandskou.

Jako nový prvek vznikne 100 krátkých filmových klipů, které ukáží faunu a floru krkonošské tundry. Klipy budou optimalizovány a nahrány pro sociální sítě YouTube a Facebook. Díky vysoké návštěvnosti profilu Správy KRNAP dojde k velmi vysokému dopadu na cílovou skupinu veřejnosti.

Realizace projektu:

100 klipů Poklady krkonošské přírody 2 je ke shlédnutí na kanálu Správy KRNAP na YouTube:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLskEvEQUtzKmcXC6nJQDvUe0LVypc8L2e

Reedice:

Harmonogram projektu:
Předpokládaný termín zahájení 1. 7. 2017
Předpokládaný termín dokončení 15. 9. 2017

Celkové náklady projektu činí 1 312 267 Kč. Projekt je podpořen prostředky z EHP fondů.