resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých

Název projektu: Rozvoj pracovníků Správy KRNAP pro potřeby vzdělávání veřejnosti

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA120-ADU-000105997

Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci.

Akreditace umožnuje akreditované organizaci zjednodušený přístup k možnostem financování v rámci Klíčové akce 1 v příslušné oblasti vzdělávaní za podmínek stanovených v každoročních výzvách pro podávání žádostí v rámci programu, zveřejňovaných Evropskou komisí.

Správa KRNAP jakožto organizace ochrany přírody dlouhodobě úspěšně komunikuje s širokou veřejností, přičemž se snaží interpretovat důležitá a složitá témata ochrany přírody, klimatické změny, péče i zvláště chráněné druhy či živočichy. Pracovníci Správy KRNAP v tomto ohledu disponují odbornými znalostmi, které je však nutné podpořit i schopností komunikace, přenosu dobré praxe a šíření best-practices. Realizací mobilit nabídneme našim pracovníkům možnost aktivně a hlavně na vlastní oči shlédnout jak se k obdobně těžkým tématům staví instituce v Evropě. Vybraní pracovníci, jež se budou účastnit mobility, rozšíří své kompetence a rozhled v odbornosti s porovnáním v mezinárodním měřítku. Národní park je unikátním prostředím, kde na sebe velmi často naráží různé zájmy - ochrana přírody, regionální rozvoj, potřeby trvale bydlících obyvatel, turismus a cestovní ruch. Právě v těchto odvětvích je nutné být připraven komunikovat s veřejností, aby si chráněná území zachovala svou unikátnost.

Vybraní pracovníci své získané dovednosti budou moci ihned přenést na všechny pracovníky Správy KRNAP. V rámci odboru či oddělení dojde navíc k přenosu informací i verbální formou během diskusí, porad či prezentací.

Akreditace Erasmus se uděluje na období 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027.

Na období od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024 udělen grant ve výši 128 000 EUR, č. grantové dohody 2023-1-CZ01-KA121-ADU-000131178.