resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

50. výročí založení Krkonošského národního parku

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy

Popis projektu:

Již na počátku 20. st. se objevují snahy o zvýšení ochrany Krkonoš před stále se zvyšujícími se lidskými zásahy. Teprve v roce 1959 dochází ke zřízení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor a na české straně je toto úsilí úspěšně završeno v roce 1963, kdy dochází k vyhlášení prvního české NP, Krkonošského národního parku. Bude tomu již tedy 50 let, během kterých se v Krkonošském národním parku odehrály významné události, které tyto nejvyšší, nejznámější a nejnavštěvovanější pohoří České republiky ovlivnily.

Krkonoše/Karkonosze jako takové představují jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy, a proto byly také zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Správa KRNAP i KPN jsou významné veřejné instituce v oblasti Krkonoš, které spolu dlouhodobě spolupracují v různých rovinách (ochrana životní prostředí, rozvoj turistické infrastruktury, ochrana návštěvníků, vzdělávání aj.).

Smyslem projektu je prezentace 50- ti leté činnosti Krkonošského národního parku, s ohledem na přeshraniční spolupráci s polským protějškem. Součástí projektových aktivit bude mimo jiných uspořádání setkání nejdůležitějších představitelů regionu, ochrany přírody České republiky a zástupců mezinárodních institucí a partnerů, kterým vyvrcholí toto výročí. Oba národní parky dosud používají k prezentaci své loga. Přidanou hodnotou projektu bude tvorba jednotného loga, které jednoznačně bude říkat, že Krkonoše/Karkonosze jsou jednou geografické území. Oba parky se na tomto dohodly a vyjadřují ochotu přistoupit k používání jednotného znaku, který by se odlišoval pouze v jazykové mutaci. Takovýto to krok, vytvoření společného znaku pro dvě přeshraniční území, by bylo unikátem. V rámci projektu vznikne i pamětní medaile, CD Zpovědi krkonošských pamětníků a kniha dokumentující 50 let Krkonošského národního parku.

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 12/2012
Ukončení projektu: 08/2013

Celkový rozpočet projektu: 42 420 €, z toho příspěvek ERDF 30 000 €