resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Bezpečné Krkonoše II. – traumaplán

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy (KPN)

Polský partner Karkonoski Park Narodowy realizoval svůj projekt za finančního přispění Euroreginu Nysa a provedl tak inventarizaci turistické infrastruktury s ohledem na jejich dostupnost pro složky IZS, zimní značení tras a vydání info letáku k turistickým trasám.
Více informací na http://www.kpnmab.pl/pl/news/zakonczylismy-realizacje-projektu-quot-bezpieczne-karkonosze-ii-quot,679

Popis projektu:

Projekt navazuje na realizaci úspěšného projektu Bezpečné Krkonoše. Během tohoto projektu došlo ke školení terénních pracovníků Správy KRNAP a KPN v oblasti poskytnutí první pomoci, čímž se zvýšila účinnost se složkami IZS. Projekt tedy naváže na společný cíl, kterým je zvýšit bezpečnost v česko-polském příhraničí.
Na území KRNAP budou ve spolupráci s HS a jednotlivými složkami IZS, navrženy vhodné
traumatologické body, které budou nejsnadněji a nejrychleji dostupné pro jednotlivé složky
IZS. Na vybraném místě bude umístěna tabulka SOS, na které budou uvedena národní telefonní čísla pro nahlášení mimořádné události jednotlivým složkám IZS, číslo na horskou službu případně i na informační středisko. Dále zde bude uvedena i GPS souřadnice. Všechny složky tak budou v případě potřeby pracovat se stejnými podklady. Ke každému  bodu bude zpracován traumatologický a poplachový plán a budou zaneseny do vrstvy mapového systému GIS .

Harmonogram projektu

Zahájení projektu 01.03.2011
Ukončení projektu 30.11.2011

Celkové náklady na projekt činí 750 tis. Kč. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007–2013 Česká republika – Polská republika.