resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Bezpečné Krkonoše

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01366

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy

Popis projektu:

Terénní pracovníci Správy Krkonošského národní parku se mohou při výkonu svých pracovních povinností často dostat do situace, kdy se ke zraněnému návštevníkovi parku mohou dostat jako první a zajistit nezbytnou první pomoc. Tento venkovní personál by proto měl být schopen v krizové situaci poskytnout základní a zároveň kvalifikovanou pomoc, na jejíž poskytnutí bude řádně vyškolen a technicky vybaven. V rámci projektu budou tedy proškoleni terénní pracovníci KRNAP a pracovníci z Karkonoskeho Parku Narodoweho, kteří projekt podávají do Euroregionu Nysa. Školení bude mít letní a zimní variantu a probíhat bude v rovině teoretické i praktické. Letním kurzem projde 120 zaměstnanců Správy KRNAP (v 6 turnusech po 20 účastnících) a zimním kurzem 60 (3 turnusy po 20 lidech). Školení bude určeno pro pracovníky terénní služby, lesníky a pro zaměstnance z ekologické výchovy. Obě varianty školení budou zohledňovat specifika možných úrazů a záchranných akcí v dané sezóně. Školení bude probíhat ve vhodném objektu na horách (konferenční prostory,  projekční technika, přístup do terénu). Příjezd účastníků bude v jeden den v poledne. Následovat bude odpolední teoretické školení (4 hodiny), večer bude společné posezení. Druhý den ráno bude následovat praktická část školení v terénu (8 hodin). Ve stejném čase a na stejném místě bude probíhat realizace projektu Bezpečné Krkonoše, jehož nositelem bude KPN. Během realizace projektu účastníci školení na české straně dostanou k dispozici vybavenou přenosnou osobní lékárničku. Tu budou následně nosit při svém výkonu strážní služby, jelikož jsou s návštevníky nejvíce v kontaktu. Zdravotnickým materiálem budou v rámci projektu vybavena i detašovaná pracoviště Terénní služby v Harrachově, Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně. Aktivity projektu budou směřovat k vytvoření společného traumatologického plánu a ke stanovení doporučených postupů při mimořádných událostech s ohledem na přeshraniční charakter území.

Harmonogram projektu:

Termín zahájení projektu 03/2010
Termín ukončení projektu 02/2011
Doba trvání projektu (měsíců) 12

Celkové náklady na projekt činí 911 tis. Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to částkou 750 tis. Kč prostřednictvím Euroregionu Glacensis.